2    8    2    2    0    2    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Lịch sử, truyền thống
Giới thiệu sách: Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Ngọc Thanh (1930-2010)

Sách dày 290 trang gồm Phần mở đầu và 3 phần nội dung: Phần thứ nhất: Ngọc Thanh trong cuộc đấu tranh giành chính quyền Tháng Tám-1945 và kháng chiến chống thực dân Pháp (1930-1954); Phần thứ hai: Ngọc Thanh trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa sản xuất vừa chiến đấu, tích cực chi viện cho chiến trường miền Nam (1954-1975);

Nhớ về những thời khắc lịch sử năm 1941

Quyết định trở về Tổ quốc của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là một sự chuẩn bị trực tiếp về mọi mặt, trong đó có sự chuẩn bị về bộ máy lãnh đạo để tiến tới một cao trào Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước mùa thu 1945. Chính quyết định mang tính lịch sử trọng đại này, Nguyễn Ái Quốc đã làm xoay chuyển trực diện tình hình cách mạng ở trong nước.

Trường Tiểu học Nguyên Hòa tăng cường công tác giáo dục truyền thống cho học sinh

Cùng với việc không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, trường Tiểu học Nguyên Hòa, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ đã quan tâm chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử, rèn kỹ năng sống cho học sinh. Đó cũng chính là những nội dung quan trọng của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động trong thời gian qua.

Kết quả công tác nghiên cứu, biên soạn và phát hành lịch sử Đảng bộ các cấp, lịch sử ngành và đoàn thể tỉnh năm 2014

Tính đến hết năm 2014, toàn tỉnh đã có 13/14 đảng bộ các huyện, thành phố, đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy phát hành sách lịch sử đảng bộ cấp mình (Đảng bộ khối Doanh nghiệp chưa triển khai nghiên cứu, biên soạn vì mới thành lập); 98/161 (đạt 60%) đảng bộ xã, phường thị trấn đã phát hành lịch sử đảng bộ cấp mình; 21/47 (đạt 45%) các ban, ngành, đoàn thể tỉnh xuất bản các ấn phẩm dưới dạng sách lịch sử và kỷ yếu.

Phát hành sách “Lịch sử quân sự huyện Ân Thi” tập 1(1945- 2010)

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014) và 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2014), vừa qua, Đảng ủy Ban chỉ huy quân sự huyện Ân Thi đã phát hành sách “Lịch sử quân sự huyện Ân Thi” tập 1 (1945- 2010).

Trận nội ứng chiến đầu tiên của quân dân Hưng Yên trong chiến dịch Thu Đông 1949

Trong lịch sử xây dựng và trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh Hưng Yên, có nhiều trận đánh đã được đánh giá cao và ghi vào lịch sử dân tộc như trận đồn Bần (1944) đã được đại tướng Võ Nguyên Giáp đánh giá là “trận đánh kiểu mẫu của Đồng bằng Bắc Bộ” hay các chiến công của đội Nữ du kích Hoàng Ngân, du kích Đường 5 anh dũng…

Từ du kích Bắc Sơn đến đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân - DẤU ẤN LỊCH SỬ !

Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VI (11/1939) đánh dấu sự mở đầu chuyển hướng chỉ đạo đúng đắn về chiến lược cách mạng, mở đường đi tới thắng lợi Tháng Tám năm 1945. Cùng với hoàn chỉnh chuyển hướng chỉ đạo, Đảng ta đã rất coi trọng việc xây dựng lực lượng cách mạng cả về lực lượng chính trị đến lực lượng vũ trang – nhân tố quan trọng quyết định làm nên những thắng lợi lịch sử của dân tộc.

Đánh thắng trận đầu

Sau một thời gian chuẩn bị, lúc 17 giờ ngày 22/12/1944, tại Khu rừng Trần Hưng Đạo nằm giữa xã Tạm Kim và xã Hoa Thám, thuộc châu Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng, được lãnh tụ Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ, đồng chí Văn (tức Võ Nguyên Giáp) đã chủ trì buổi lễ thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, đội quân chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nghiệm thu đề tài “Sưu tầm, khảo sát Tướng lĩnh lực lượng vũ trang quê Hưng Yên thời đại Hồ Chí Minh (1945-2012)”

Sáng ngày 29/10, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị nghiệm thu cấp tỉnh đánh giá kết quả đề tài “Sưu tầm, khảo sát Tướng lĩnh lực lượng vũ trang quê Hưng Yên thời đại Hồ Chí Minh (1945-2012)”.

Kim Động: Nâng cao chất lượng công tác xuất bản, phát hành sách lịch sử đảng bộ các cấp

Đến nay, Kim Động đã xuất bản, phát hành được một số cuốn sách như: Lịch sử đảng bộ huyện tập I, giai đoạn 1930 - 1954 (năm 1998); tập II, giai đoạn 1954 - 1975 (năm 2003); Lịch sử Đảng bộ huyện, giai đoạn 1930 - 2005 (năm 2010); Kim Động xưa và nay (năm 2007).