2    7    2    8    5    7    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Văn kiện Đảng bộ tỉnh Hưng Yên/ Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

 

DIỄN VĂN BẾ MẠC

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI

Kính thưa Đoàn Chủ tịch!

Thưa các đồng chí đại biểu khách quý.

Thưa các đồng chí đại biểu Đại hội!

         Sau 4 ngày làm việc, với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã hoàn thành tốt đẹp chương trình đề ra.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện của Trung ương trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.

Đại hội sôi nổi thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo chính trị; thông qua Báo cáo Kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV và kết quả thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI và và bầu đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng. Đại hội khẳng định những thành tựu, tiến bộ đạt được trong nhiệm kỳ qua; phân tích sâu sắc những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu cho nhiệm  kỳ tới, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tiếp tục đổi  mới mạnh mẽ và đồng bộ, phát huy mọi nguồn lực và lợi thế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện, đại hoá, chủ động hội nhập, xây dựng tỉnh Hưng Yên thành tỉnh khá trong cả nước.

         Nêu cao tinh thần trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và đoàn đại biểu: Đảng bộ tỉnh dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý và đúng nguyên tắc quy định.

 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI thành công tốt đẹp thể hiện sự nghiêm túc quán triệt Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội; là kết quả của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh phấn đấu với tinh thần trách nhiệm cao đã hoàn thành thắng lợi

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; là kết quả sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị đối với Đảng bộ tỉnh về mọi mặt trong suất nhiệm kì, trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội.

         Thành công của Đại hội XVI đánh dấu bước trưởng thành mới của Đảng bộ tỉnh trên con đường đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu toàn diện của Đảng bộ. Đại hội xin trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước và các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên vươn lên đạt được bước phát triển nhanh, toàn diện và khá vững chắc.

Đại hội trân trọng tiếp thu những kiến chỉ đạo quan trọng và cảm ơn sự quan tâm động viên của đồng chí Trần Đình Hoan, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương với Đại hội và với Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên. Cảm ơn các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, đại biểu các cơ quan Trung ương, đại biểu Đảng ủy Quân khu III, đại biểu Tỉnh ủy Hải Dương và các đồng chí đại biểu khách quý đến dự, động viên Đại hội.

Đại hội nhiệt liệt biểu dương cán bộ, chiến sĩ công nhân viên chức và nhân dân trong toàn tỉnh đã ra sức thi đua lao động, học tập, công tác góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XV và trong những tháng qua đã đẩy mạnh các phong trào thi đua sôi nổi từ tỉnh tới cơ sở, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Đại hội biểu dương và cám ơn cán bộ, chiến sĩ các cơ quan đơn vị phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương đã tham gia chuẩn bị và phục vụ Đại hội với tinh thần trách nhiệm cao, góp phần vào thành công của Đại hội.

Thưa các đồng chí!

Nhiệm kì qua, một số đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vì yêu cầu công tác, vì tuổi cao không tham gia hết nhiệm kì và không tham gia Ban Chấp hành khoá mới, Đại hội trân trọng ghi nhận những đóng góp của các đồng chí vào kết quả lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đại hội trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đồng chí Phạm Đình Phú - Ủy viên Trung ương Đảng. Bí thư Tỉnh Uỷ khoá XV, đồng chí Bùi Quang Huy - Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ khoá XV và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá XV với cương vĩ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng và củng cố khối đoàn kết,thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân, nhất là trong Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Tỉnh Uỷ; phát huy trí tuệ cùng với tập thể lãnh đạo cụ thể hóa, đưa Nghị quyết của Trung ương.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu đúng định hướng đạt kết quả cao. Các đồng chí đã tân tụy hoàn thành tốt trọng trách được giao. Kính chúc đồng chí Phạm Đình Phú mạnh khoẻ, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới. Kính chúc đồng chí Bùi Quang Huy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá XV không tái cử Tỉnh ủy khoá XVI mạnh khoẻ, tiếp tục đóng góp kinh nghiệm cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh.

Kính thưa các đồng chí!

Phát huy thành tựu của đất nước qua 20 năm đổi mới, nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy nội lực và lợi thế quyết tâm vượt qua nguy cơ tụt hậu. Hưng Yên đã hội nhập với sự phát triển chung của các tỉnh trong khu vực và cả nước. Các lợi thế đang được khai thác, các nguồn lực đầu tư đang tăng và phát huy hiệu quả. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đoàn kết, phấn khởi, vững tin vào thắng lợi sự nghiệp đổi mới của Đảng; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra cho 5 năm tới. Để đạt được các mục tiêu đó, Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh cần chủ động khắc phục khó khăn, thách thức trong quá trình hội nhập tinh tế khu vực và thế giới. Kiên quyết khắc phục những tồn tại khuyết điểm, nhất là những tồn tại, khuyết điểm có nguyên nhân từ yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ và chính quyền các cấp. Phát huy cao độ trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân khai thác mạnh mẽ, hiệu quả hơn một nguồn lực và tiềm năng, lợi thế của tỉnh nhất là nhưng lợi thế trong tình hình mới. Yêu cầu đó đòi hỏi toàn Đảng bộ phải nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả cuộc vân động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dưng hệ thống chính trị vững mạnh và thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở.

Đại hội tin tưởng giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI phát huy truyền thống đoàn kết, tận tuỵ phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội; xứng đáng với niềm tin tưởng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần tập trung cụ thể hoá Nghị quyết; tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, bảo đảm nói đi đôi với làm, đưa nhanh Nghị quyết vào cuộc sống giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa. Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh nhà tăng cường đoàn kết, phát huy truyền thống văn hiến và cách mạng của quê hương, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, năng động, sáng tạo, ra sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đề ra; phấn đấu đến năm 2010, Hưng Yên trở thành tỉnh khá trong cả nước và trở thành tỉnh công nghiệp trước năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng. Với niềm tin tưởng và quyết tâm đó, tôi tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI.

Tổng số trang1-20 (of 55)
Page:1 - 2 - 3.  Trước · Tiếp