2    7    2    8    5    8    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Văn kiện Đảng bộ tỉnh Hưng Yên/ Diễn văn khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Kính thưa Đoàn chủ tịch!

Kính thưa các đại biểu khách quý!

 Thưa Đại hội!

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khoá IX, Chỉ thị số 46 - CT/TW ngày 06 tháng 12 năm 2004 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng; thực hiện Kế hoạch số 105 - KH/TU ngày 28 tháng 02 năm 2005 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, sau gần 10 tháng chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đến nay 533 chi, đảng bộ cơ sở và 13 đảng bộ trực thuộc trong Đảng bộ tỉnh đã tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp, thành công của đại hội cơ sở và Đảng bộ cấp trên cơ sở có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tổ chức thành công Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh.

Được sự nhất chí của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, hôm nay trong không khí vui mừng khấn khởi, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVI.

Đại hội khấn khởi và liệt nhiệt chào mừng đồng chí Trần Đình Hoan, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, với sự quan tâm sâu sắc đối với Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên¸ thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội.

Đại hội liệt nhiệt chào mừng đồng chí Nguyễn Văn Yểu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch quốc hội, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo ban, cơ quan của Trung ương Đảng về dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội nhiệt nhiệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành Trung ương, lãnh đạo Bộ Tư lệnh và Đảng ủy Quân khu III về dự và chia vui với Đại hội

Đại hội nhiệt nhiệt chào mừng Đoàn đại biểu thay mặt cho Đảng bộ  tỉnh Hải Dương anh em đã cùng nhau gắn bó 28 năm xây dựng tỉnh Hải Hưng anh hùng về chia vui với Đại hội.

   Đại hội nhiệt nhiệt chào mừng các đồng chí:

Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Uỷ viên Bộ chính trị, đồng chí Phạm Hưng, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Chánh án Toà án Nhân dân tối cao và các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương là những người con quê hương về dự và chung vui với Đại hội.

Đại hội nhiệt liệt chào mừng các đồng chí, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND và UBND tỉnh các khoá; nguyên là Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ nhiệm kỳ 2000 - 2005 về dự và chia vui với Đại hội. Đại hội chào mừng các đồng chí cán bộ, chuyên viên các cơ quan Trung ương, cán bộ, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí về dự, theo dõi và đưa tin Đại hội.

Đại hội nhiệt liệt chào mừng 289 đại biểu chính thức là những đảng viên ưu tú được bầu từ đại hội đảng bộ các huyện thị xã và đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ, đại diện cho hơn 51.000 đảng viên trong Đảng bộ đã về dự Đại hội đông đủ.

Đại hội cảm ơn các cơ quan, đơn vị đã gửi điện thư, lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Một lần nữa Đại hội nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu khách quý; các đồng chí đại biểu đại hội về dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI.

       Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý!

      Kính thưa Đại hội!

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI có nhiệm vụ thực hiện tốt các nội dung sau:

 Một, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ thảo luận góp ý vào dự thảo các văn kiện của Trung ương, dự thảo Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi) trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng.

Hai, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2000 - 2005; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XV và kết quả thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 lần 2), khoá VIII. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ chính trị khoá XVI nhiệm kỳ 2005- 2010.

Ba, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI nhiệm kỳ 2005 - 2010.

Bốn, bầu Đoàn đại biểu thay mặt cho Đảng bộ tỉnh Hưng Yên dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng.

Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Hưng Yên gặp không ít khó khăn và thách thức. Song, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự giúp đỡ nhiệt tình của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, cùng với sự tập trung lãnh đạo toàn diện, khắc phục mọi khó khăn khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, phấn đấu vươn lên hoàn thành khá toàn diện mục tiêu Đại hội XV đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng nhanh, văn hoá xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng - an ninh được tăng cường, giữ vững ổn định chính trị, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, dân chủ trong Đảng và nhân dân được mở rộng… Vị thế Hưng Yên được khẳng định, tạo cơ sở vững chắc cho việc phát triển nhanh, bền vững trong những năm tiếp theo. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn một số khuyết điểm, thiếu sót: tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, xây dựng, bổ sung quy hoạch, quản lý đất đai còn bất cập; chất lượng giáo dục, y tế và giải quyết các vấn đề xã hội chưa đáp ứng yêu cầu; cải cách hành chính còn chậm; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ một số mặt chưa đáp ứng với yêu cầu và nhiệm vụ của tình hình mới. Đại hội phải tập trung thảo lận tìm ra nguyên nhân, đồng thời đề ra những giải pháp tích cực để đưa Hưng Yên tiến nhanh, tiến mạnh, vững chắc hơn nữa.

Trong những tháng qua cán bộ, đảng viên, các lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh đã phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương, dự thảo Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi) trình Đại hội X của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh; đồng thời sôi nổi thi đua trong lao động sản xuất và công tác, lập nhiều thành tích, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2005, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh. Kết quả của các phong trào thi đua là những bông hoa tươi thắm dâng lên Đại hội. Đó là thể hiện tấm lòng yêu mến, hy vọng và tin tưởng của các tầng lớp nhân dân hướng về Đại hội. Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, tôi nhiệt liệt hoan nghênh và cám ơn cán bộ, đảng viên, các lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh.

Kính thưa Đại hội!

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, đó là: chúng ta xác định mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội để HưngYên trở thành tỉnh khá trong cả nước, tạo tiền đề vững chắc trở thành tỉnh công nghiệp vào trước năm 2020. Đây vừa là nhiệm vụ nặng nề, vừa là thách thức to lớn đối với Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Với truyền thống văn hiến và cách mạng, năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, xây dựng quê hương, tôi tin tưởng rằng, ngay trong Đại hội này mỗi đại biểu hãy phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, tìm ra những giải pháp tích cực, nhằm khắc phục những tồn tại, thiếu sót, đồng thời tạo ra những bước tiến đột phá, để thực hiện cho được các mục tiêu mà Đại hội đề ra.

Với tinh thần ấy, thay mặt Đoàn chủ tịch, tôi long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI.

Chúc Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh thành công tốt đẹp!

 

Tổng số trang1-20 (of 55)
Page:1 - 2 - 3.  Trước · Tiếp