3    0    2    5    9    3    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Văn kiện Đảng bộ tỉnh Hưng Yên/ Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII (Nhiệm kỳ 2010 – 2015)

 Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII 

(Nhiệm kỳ 2010 – 2015)

 

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ KHOÁ XVII

 

 

 

1. Nguyễn Văn Cường,      Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

2. Nguyễn Văn Thông,      Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

3. Doãn Thế Cường,                      Phó Bí Thư Tỉnh ủy

4. Vũ Văn Toàn,                 Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

5. Nguyễn Xuân Thơi,       Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI

6. Nguyễn Khắc Hào,                     Phó Chủ tịch UBND tỉnh

7. Nguyễn Thế Đắc,                       Bí thư Thành ủy Hưng Yên

8. Nguyễn Thị Kim Loan,             Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

9. Trần Huy Ngạn,                         Giám đốc Công an tỉnh

10. Chu Anh Thuyên,                    Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

11. Phan Quang Ngừng,                Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Khoái Châu

12. Tạ Hồng Quảng,                       Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XVI

13. Đỗ Tiến Sỹ,                               Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHOÁ XVII

(Xếp theo thứ tự A, B, C)

 

1. Dương Văn Cảnh,                     Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh

 

 

2. Doãn Thế Cường,                      Phó Bí Thư Tỉnh ủy

3. Nguyễn Văn Cường,      Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

4. Nguyễn Văn Doanh,      Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

 

5. Nguyễn Kông Đán,                    Giám đốc Đài PTTH, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh

 

6. Nguyễn Thế Đắc,                       Bí thư Thành ủy Hưng Yên

7. Nguyễn Văn Đoàn,                    Phó Bí thư Tỉnh đoàn

8. Vương Văn Đức,                        Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Hào

9. Nguyễn Tuấn Hạnh,      Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ

10. Nguyễn Khắc Hào,       Phó Chủ tịch UBND tỉnh

11. Đoàn Văn Hòa,                         Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

12. Chu Ngọc Hoàng,                     Tổng biên tập Báo Hưng Yên

13. Cao Xuân Hồng,                      Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh

14. Đào Ngọc Huấn,                       Phó Chánh Thanh tra tỉnh

15. Đỗ Tiến Hùng,              Phó Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ

16. Lê Quang Huy,                         Cục trưởng Cục thuế tỉnh

17. Phạm Ngọc Huy,                      Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hưng Yên

18. Nguyễn Duy Hưng,      Phó Giám đốc Sở Y tế

19. Trần Thị Tuyết Hương,          Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

20. Đỗ Ngọc Linh,              Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Văn Giang

21. Nguyễn Thị Kim Loan,           Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

22. Hoàng Thị Minh Nga, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ

23. Trần Huy Ngạn,                       Giám đốc Công an tỉnh

24. Đặng Minh Ngọc,                     Phó Chủ tịch UBND tỉnh

25. Phan Quang Ngừng,                Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Khoái Châu

26. Nguyễn Văn Phóng,     Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

27. Đỗ Thị Phượng,                       Giám đốc Sở Nội vụ

28. Tạ Hồng Quảng,                       Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI

29. Doãn Anh Quân,                      Trưởng Ban Quản lý Khu đại học Phố Hiến

30. Phạm Anh Quân,                     Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải

31. Trần Văn Quý,                         Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh

32. Đặng Ngọc Quỳnh,      Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư

33. Lê Ngọc Sỡi,                 Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

34. Phạm Thái Sơn,                       Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp

35. Vũ Đức Sơn,                 Phó Giám đốc Sở Công thương

36. Đỗ Tiến Sỹ,                               Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

37. Nguyễn Văn Tám,                    Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo

38. Ngô Xuân Thái,                        Bí thư Huyện ủy Yên Mỹ

39. Nguyễn Văn Thạo,       Chánh án Toà án nhân dân tỉnh

40. Nguyễn Văn Thịnh,     Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Văn Lâm

41. Nguyễn Văn Thông,    Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

42. Nguyễn Xuân Thơi,     Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI

43. Trần Thị Thanh Thủy,            Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh

44. Chu Anh Thuyên,                    Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

45. Nguyễn Tiến Thuyết,   Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phù Cừ

46. Lê Thế Tỉnh,                 Phó Giám đốc Sở Tài chính

47. Vũ Văn Toàn,               Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

48. Trần Quốc Toản,                     Giám đốc Sở Tư pháp

49. Lương Anh Tuấn,                    Phó Giám đốc Sở Xây dựng

50. Trần Đăng Tuấn,                     Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kim Động

51. Đỗ Xuân Tuyên,                       Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hưng Yên

52. Phạm Thị Tuyến,                     Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

53. Trần Thị Tứ,                Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ

54. Đoàn Xuân Việt,                      Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tiên Lữ

55. Lê Thanh Xuân,                       Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ân Thi.

 

Tổng số trang1-20 (of 55)
Page:1 - 2 - 3.  Trước · Tiếp