2    7    2    8    5    8    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Văn kiện Đảng bộ tỉnh Hưng Yên/ Bài phát biểu của đồng chí Ngô Văn Dụ, Bí thư Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

 BÀI PHÁT BIỂU

của đồng chí Ngô Văn Dụ, Bí thư Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

 

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

Kính thưa đồng chí Nguyễn Yểu, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội!

Kính thưa các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước!

Kính thưa các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và Hải Hưng qua các thời kỳ!

Thưa các đồng chí đại biểu và toàn thể Đại hội!

 

Thực hiện sự phân công của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, hôm nay, tôi rất vui mừng được về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010 – 2015, một tỉnh có bề dày lịch sử, giàu truyền thống cách mạng và đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp đổi mới, quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh kính mến.

Thay mặt Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu về dự Đại hội, chào mừng các quý vị đại biểu và khách mời của Đại hội; chúc các đồng chí luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và qua các đồng chí đại biểu xin chuyển lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể đồng chí, đồng bào tỉnh Hưng Yên; chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVII thành công tốt đẹp.

Kính thưa các đồng chí!

Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh Hưng Yên diễn ra trong không khí cả nước đang hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ năm 2010, năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội X, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Để đi đến Đại hội lần này, trong những tháng vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở và trên cơ sở, theo đúng chủ trương và hướng dẫn của Trung ương; đồng thời đã khẩn trương chuẩn bị các vấn đề có liên quan đến Đại hội Đảng bộ tỉnh để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đầu tháng 8-2010 vừa qua, trong buổi làm việc của đại diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư với đại diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hưng Yên, đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có nhận xét, đánh giá chung là :

“Việc chuẩn bị các nội dung Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh đã được tiến hành công phu, chu đáo, nghiêm túc theo đúng Chỉ thị số 37-CT/TW của Bộ Chính trị, có sự vận dụng những tư tưởng, quan điểm lớn của Trung ương nêu trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng; phản ảnh cơ bản và khá toàn diện tình hình của địa phương, đã tổ chức lấy ý kiến tham gia của các tổ chức đảng, cán bộ và nhân dân, một số cơ quan Trung ương liên quan. Vì vậy, chất lượng các nội dung chuẩn bị Đại hội nhìn chung là tốt". Bộ Chính trị cơ bản nhất trí với đánh giá tình hình, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm rút ra được qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI (2006 - 2010) và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ Đại hội XVII (2010 - 2015) Đảng bộ tỉnh.

Trên cơ sở những đánh giá chung nói trên của Bộ Chính trị và qua nắm tình hình, nhân dịp về dự Đại hội Đảng bộ tỉnh, tôi xin được phát biểu để nhấn mạnh và gợi ý với Đại hội một số vấn đề.

Kính thưa các đồng chí!

Năm năm qua, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tỉnh Hưng Yên chịu ảnh hưởng không nhỏ của thời tiết, dịch bệnh, đặc biệt là ảnh hưởng tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng với ý thức chấp hành nghiêm túc, vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng và Nhà nước, phát huy những kết quả đạt được của các nhiệm kỳ trước, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, quyết tâm và nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng về mọi mặt trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh, với những nét nổi bật là:

 Tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối cao, đạt bình quân 11%/năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2010 đạt 20 triệu đồng, tương đương mức bình quân chung của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và tích cực, tăng nhanh được tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ. Nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng phát triển nhanh cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế, mở rộng diện tích lúa chất lượng cao, phát triển được hàng ngàn trang trại, gia trại, sản xuất kinh doanh có hiệu quả; nâng giá trị bình quân mỗi hécta canh tác năm 2010 ước đạt mức 100 triệu đồng; nhiều nghề truyền thống và các loại hình dịch vụ ở nông thôn được khuyến khích phát triển. Sản xuất công nghiệp tăng nhanh với tốc độ bình quân hàng năm là 21%; hình thành được một số cơ sở sản xuất có kỹ thuật tiên tiến, thu hút trên 800 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng số vốn đăng ký tương đương 3,6 triệu đôla Mỹ, trong đó gần 60% số dự án đã đi vào hoạt động. Lĩnh vực địch vụ có bước phát triển mới, bình quân hàng năm tăng 15%; riêng kim ngạch xuất khẩu tăng 25%, năm 2010 ước đạt 500 triệu đôla Mỹ. Các thành phần kinh tế được khuyến khích phát triển. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân trên 15%/năm, năm 2010 đạt 3 nghìn tỉ đồng, chủ yếu từ nguồn thu nội địa. Trong 5 năm qua, tỉnh đã có nhiều chủ trương, biện pháp cụ thể, khai thác, phát huy nhiều nguồn nội lực từ các thành phần kinh tế để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, hoàn thành và đưa vào sử dụng một số công trình trọng điểm.

Văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ. Sự nghiệp giáo dục, đào tạo tiếp tục phát triển. Hưng Yên thuộc nhóm 5 tỉnh trong cả nước có tỉ lệ học sinh đỗ vào đại học cao. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 19 trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. Các lĩnh vực văn hoá, văn nghệ, thông tin, thể dục, thể thao; nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ; công tác y tế, chăm sức sức khoẻ nhân dân; giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm; thực hiện chính sách, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, nhân dạo, từ thiện được chăm lo và đạt nhiều kết quả. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên.

Quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố và tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đạt kết quả bước đầu. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được phát huy tốt hơn. Công tác thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm chỉ đạo...

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và sau 25 năm đổi mới đã làm thay đổi rất lớn diện mạo của tỉnh, mang lại cho Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh nhiều tiềm lực và sức mạnh mới, tạo tiền đề thuận lợi cho các bước phát triển tiếp theo và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cả nước. Thay mặt Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XVI (2005 - 2010) của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Thưa các đồng chí!

Cùng với việc khẳng định những thành tựu đã đạt được trong 5 năm qua, với tinh thần trách nhiệm cao, chúng cũng cần thẳng thắn nhìn nhận đúng mức đối với một số mặt còn hạn chế, yếu kém, nổi bật là: Kinh tế phát triển chưa vững chắc, một số chỉ tiêu không đạt mục tiêu Đại hội XVI đề ra, như : Tốc độ tăng trưởng; giá trị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ; chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Công tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giao thông, thuỷ lợi còn nhiều hạn chế. Tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là khu công nghiệp, làng nghề và một số khu vực nông thôn chưa được xử lý tốt, đang gây bức xúc cho nhân dân. Ở một số nơi và trong một số thời điểm còn để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp kéo dài. Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng còn nhiều mặt hạn chế so với yêu cầu. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và một bộ phận cán bộ, đảng viên chuyển biến còn chậm.

Đề nghị Đại hội thảo luận, phân tích và làm rõ thêm nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những mặt hạn chế, yếu kém nêu trên, để có hướng khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Thưa các đồng chí!

Trong những năm tới, tình hình quốc tế, khu vực và trong nước sẽ tạo ra cả những thời cơ và thách thức đan xen đối với sự phát triển của đất nước. Trên cơ sở dự báo và phân tích tình hình, trong các dự thảo văn kiện chuẩn bị trình Đại hội XI của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã xác định mục tiêu phấn đấu đến khoảng giữa thế kỷ XXI xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa; đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Để biến mục tiêu cao cả nói trên trở thành hiện thực, đòi hỏi từ Trung ương đến các địa phương, trong đó có tỉnh Hưng Yên, phải nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị rất cao; trên cơ sở quán triệt đường lối chung của Đảng, phải luôn tìm tòi suy nghĩ, năng động và sáng tạo, nhạy bén nắm bắt tình hình, tận dụng được cơ hội, vượt qua được thách thức, phát huy được lợi thế và tiềm năng của cả nước và từng địa phương trong quá trình phát triển. Căn cứ sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và tình hình cụ thể của địa phương, Dự thảo Báo cáo chính trị do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội đã xác định mục tiêu tổng quát, phương hướng chung, những chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong 5 năm tới (2010 - 2015). Tôi đề nghị Đại hội tập trung thảo luận để thống nhất cao về những vấn đề này và xin phát biểu thêm mấy điểm sau đây:

Một là, trên cơ sở nhận thức đúng về tình hình và bối cảnh chung, cần phân tích, làm rõ hơn nữa những tiềm năng, lợi thế cũng như những mặt khó khăn, hạn chế của tỉnh để xác định được những khâu trọng tâm, đột phá cần tập trung chỉ đạo. Có thể nói, tỉnh Hưng Yên là nơi hội tụ được nhiều yếu tố cơ bản về tiềm năng và lợi thế riêng: Là địa phương có bề dày lịch sử, truyền thống văn hiến và cách mạng; thời nào cũng có nhiều người hoạt động nổi tiếng được vinh danh trên nhiều lĩnh vực: y học, giáo dục và khoa học, văn học và nghệ thuật, quân sự và hoạt động chính trị...; có lực lượng lao động chất lượng cao; nhân dân yêu nước, đoàn kết và có nhiều đóng góp cho cách mạng; trong lịch sử, từ thế kỷ XVII - XVIII Phố Hiến đã thu hút các thương nhân từ Châu Âu, Châu á... đến giao thương, đã từng là thương cảng nhộn nhịp, là trung tâm thương mại được xếp "thứ nhì" sau Kinh kỳ. Hưng Yên là tỉnh đứng thứ ba cả nước về số lượng di tích văn hóa được xếp hạng quốc gia với nhiều loại hình. Ngày nay, Hưng Yên thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, nằm trong quy hoạch vùng Thủ đô Hà Nội và vùng động lực phát triển Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; có hệ thống giao thông đa dạng về đường sắt, đường bộ, đường sông, được kết nối ngày càng thuận lợi với Thủ đô Hà Nội, với các địa phương khác và với thế giới, là tỉnh nằm ở trung tâm vùng đồng bằng sông Hồng, có đất đai màu mỡ, phì nhiêu, nguồn nước phân bố tương đối đồng đều; trong những năm qua đã hình thành được một số cơ sở sản xuất ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh; có cơ cấu kinh tế ngày càng phù hợp... Tuy nhiên, do Hưng Yên ở gần những trung tâm kinh tế lớn nên cũng đứng trước sức ép lớn về khả năng cạnh tranh, nhất là về sản phẩm, thị trường và lao động...

Điều cần lưu ý là: Trong cơ chế thị trường việc nhìn nhận tiềm năng và lợi thế phải phù hợp với diễn biến và yêu cầu mới của tình hình quốc tế và trong nước. Trên cơ sở đó, xác định các lĩnh vực trọng tâm, đột phá trong từng thời gian để khai thác, nuôi dưỡng, bổ sung, phát triển các tiềm năng, lợi thế phục vụ hài hòa cho cả mục đích trước mắt và lâu dài; thường xuyên làm tốt việc gắn kết giữa công tác quy hoạch dài hạn, tổng thể với quy hoạch ngắn hạn, cụ thể; gắn kết giữa xây dựng, quản lý và kiểm tra việc thực hiện quy hoạch...

Hai là, quán triệt và vận dụng sáng tạo quan điểm, đường lối chung của Trung ương thành chủ trương, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh để phát huy được vị trí, vai trò, thế mạnh của từng lĩnh vực và thành phần kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, cụ thể là:

- Chăm lo phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng CNH, HĐH, lựa chọn để phát triển những cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên, tập quán canh tác và nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao. Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học - kỹ thuật và công nghệ cao vào sản xuất, hình thành và mở rộng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao; gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ; góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. Đồng thời, tiếp tục chăm lo phát triển nghề, các làng nghề trong nông thôn, các khu, cụm công nghiệp để chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế nông thôn đi đôi với việc chăm lo bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan nông thôn. Khuyến khích phát triển các hình thức kinh tế hợp tác có hiệu quả trong nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt các nội dung xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) và Chương trình của Chính phủ.

- Tập trung đẩy nhanh phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, ưu tiên những ngành và sản phẩm công nghệ cao, có nhiều lợi thế, có ý nghĩa chiến lược, hiệu quả kinh tế cao và bền vững. Làm tốt công tác quản lý, khai thác có hiệu quả các khu công nghiệp. Tổng kết thực tiễn công nghiệp hóa, đô thị hóa ở Hưng Yên, để lựa chọn ngành công nghiệp và không gian kiến trúc đô thị phù hợp với vùng đất có nhiều lợi thế phát triển nông nghiệp và gần Thủ đô Hà Nội, nhằm nâng cao chất lượng, đem lại hiệu quả tổng hợp về kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội.

­- Nghiên cứu, có chính sách, biện pháp phát triển dịch vụ, thị trường theo hướng tận dụng được các mặt lợi thế, khắc phục các mặt hạn chế của một địa bàn ở gần Thủ đô Hà Nội và nhiều trung tâm kinh tế lớn. Theo đó, cần xác định rõ những loại thị trường, dịch vụ cần đẩy mạnh phát triển đồng bộ trên địa bàn tỉnh; những loại thị trường, dịch vụ cần có sự liên kết, phối hợp với Hà Nội và các trung tâm kinh tế lớn khác để tạo lập đồng bộ và vận hành thông suốt các loại dịch vụ, thị trường, nhất là một số loại thị trường mới như khoa học công nghệ, lao động... Khuyến khích việc liên doanh, liên kết giữa các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh đầu tư phát triển, sản xuất kinh doanh, dịch vụ để nâng cao thêm sức mạnh của kinh tế trong nước...

Bà là, phát triển kinh tế đi đôi với chăm lo phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội nhằm nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân một cách toàn diện và bền vững. Xây dựng tỉnh Hưng Yên trở thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực của khu vực, góp phần giải quyết việc làm với yêu cầu ngày càng cao cho người lao động trong tỉnh và trong khu vực. Đẩy mạnh chương trình giảm nghèo, tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với gia đình và người có công với cách mạng, các phong trào đền ơn đáp nghĩa và hoạt động nhân đạo, từ thiện. Chăm lo giữ gìn, phát triển bản sắc văn hóa dân tộc và những nét riêng của địa phương, xây dựng, bổ sung các thiết chế văn hóa, nhất là ở cơ sở; làm tốt công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị đô thị cổ Phố Hiến gắn với phát triển du lịch. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt hơn vấn đề dân chủ ở cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp khi giao dịch; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của nhân dân, không để xảy ra khiếu kiện kéo dài; giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để ảnh hưởng đến các địa phương khác.

Bốn là, đặc biệt chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. Trong đó, cần tiếp tục tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, nhất là tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh và đưa cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" vào nền nếp sinh hoạt thường xuyên. Đổi mới phương thức học tập, quán triệt các nghị quyết  của Đảng, sớm đưa các nghị quyết vào cuộc sống, trước mắt là Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh.

Cần thấu suốt quan điểm của Đảng và Bác Hồ về cán bộ và công tác cán bộ để thực hiện cho tốt hơn trong thời gian tới. Chú ý đúng mức và có biện pháp tập trung chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mới, đồng bộ nhưng có trọng điểm trong các khâu công tác cán bộ, bao gồm: đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, lựa chọn, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, chính sách, kiểm tra và quản lý cán bộ. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong rèn luyện đạo đức, lối sống, nói đi đôi với làm, tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ và nhân dân, gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan đảng từ tỉnh đến cơ sở, thực hiện tốt chế độ lãnh đạo tập thể, đi đôi với phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Phải thấu suốt quan điểm của Đảng coi dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta; là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Công tác dân vận là trách nhiệm của tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị, của mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Chú trọng đúng mức giữa ban hành nghị quyết với tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết, kiểm tra, giám sát việc giữ gìn đạo đức, lối sống và chấp hành kỷ luật của cán bộ, đảng viên ở mọi cấp.

Năm là, thực hiện tốt nhiệm vụ bầu cử các cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 là bầu các cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ bảo đảm chất lượng, đủ số lượng và có cơ cấu hợp lý để đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội.

Qua Báo cáo của Tỉnh ủy Hưng Yên, báo cáo của các ban xây dựng đảng tại buổi làm việc với đại diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư đầu tháng 8 vừa qua, đồng chí Tổng Bí thư đã nhận xét: Phương án nhân sự của tỉnh được chuẩn bị dân chủ, chu đáo, nghiêm túc, đúng quy trình, hướng dẫn của Trung ương; có kế thừa và đổi mới; bảo đảm đủ số lượng và cơ bản bảo đảm cơ cấu hợp lý trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; riêng tỷ lệ tuổi trẻ và tỷ lệ nữ tuy chưa đạt mức quy định (15%) nhưng đã cao hơn nhiệm kỳ trước. Bộ Chính trị cơ bản nhất trí với phương án nhân sự mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã chuẩn bị để giới thiệu với Đại hội. Tuy nhiên, cần tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ để có thể bổ sung thêm trong nhiệm kỳ khóa XVII và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Với tinh thần đó, tôi đề nghị các đại biểu Đại hội đề cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân địa phương, hoàn thành tốt nhiệm vụ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII có chất lượng, đủ số lượng và bảo đảm cơ cấu hợp lý.

Tại Đại hội này, chúng ta cũng có nhiệm vụ bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Đại hội cần lựa chọn những đồng chí bảo đảm tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, có khả năng tham gia góp ý, đề xuất về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, góp phần vào sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Sáu là, về việc góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội XI của Đảng.

Đại hội XI của Đảng có ý nghĩa trọng đại, diễn ra trong bối cảnh đất nước đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, với nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Các văn kiện do Trung ương dự thảo chuẩn bị trình Đại hội thể hiện sự gắn kết giữa các mục tiêu dài hạn, trung hạn và ngắn hạn; cùng với nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp để thực hiện. Đó là những mục tiêu, nhiệm vụ cao cả và hệ trọng nhưng cũng đầy khó khăn phức tạp, cần được tiếp tục hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp rộng rãi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Theo tinh thần đó, tôi đề nghị các đại biểu dành thời gian để nghiên cứu, tham gia góp ý thiết thực vào các văn kiện chuẩn bị trình Đại hội XI, sớm tổng hợp gửi về Trung ương ngay sau Đại hội.

Thưa các đồng chí

Với mục tiêu tổng quát mà Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã xác định trong dự thảo Báo cáo chính trị là: "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác lợi thế, huy động các nguồn lực vượt qua khó khăn, chủ động hội nhập, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, tăng trưởng kinh tế cao, chất lượng và bền vững; xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, mang nét đặc trưng của địa phương. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng vững chắc để Hưng Yên cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp trước năm 2020, tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết và quyết tâm cao, năng động và sáng tạo của toàn Đảng bộ, các lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh, nhất định Hưng Yên sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Một lần nữa, tôi xin chúc các đồng chí đại biểu và toàn thể các đồng chí luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cám ơn!

 

 

 

 

 

Tổng số trang1-20 (of 55)
Page:1 - 2 - 3.  Trước · Tiếp