2    8    1    1    7    9    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Tin tức hoạt động/ Phù Cừ: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014, triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm

 Phù Cừ: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014, triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm

Ngày 22/01/2015, tại Hội trường Nhà Văn hóa Trung tâm huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Cừ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014, triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2015. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy dự và chủ trì Hội nghị.

Năm 2014, các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã đoàn kết tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đề ra. Công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ tiếp tục được tăng cường toàn diện, đạt được sự chuyển biến tích cực cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nổi bật là: Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả quán triệt, triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cấp ủy cấp trên. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tập trung thực hiện khá rõ nét chuyên đề năm 2014 về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; cán bộ, đảng viên, công chức đã có ý thức cao hơn trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; đổi mới lề lối, phong cách làm việc theo hướng thiết thực, hiệu quả. Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý huyện và cơ sở năm 2014 được tập trung quan tâm chỉ đạo. Việc đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý được tăng cường góp phần quan trọng nâng cao năng lực hoạt động của bộ máy trong hệ thống chính trị huyện và cơ sở. Công tác lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt các tổ chức cơ sở Đảng được coi trọng. Nội dung, hình thức sinh hoạt Đảng uỷ, chi uỷ, chi bộ có đổi mới, chất lượng từng bước được nâng lên. Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm 2014: 20/33 chi, đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, đạt 60,61%; 447 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 12,59%. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được tăng cường, góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện; ổn định tình hình chính trị ở địa phương, đồng thời nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật trong các tổ chức đảng và đảng viên; từ đó phát huy được sức mạnh tổng hợp của các đoàn thể và nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, nhất là các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng năm 2014.

Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy – TUV, Bí thư Huyện ủy  Phù Cừ tặng giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2014

Tại hội nghị đã có 4 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy được Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2014; 5 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở được ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng đạt tiêu chuẩn chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền; 1 đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và 4 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở được Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2014; 21 đảng viên được Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền; 10 đảng viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2014.

Trước đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức quán triệt Chỉ thị số 39- CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ  chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay.

 

Lưu Hưởng 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp