2    8    1    1    7    3    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Tin tức hoạt động/ Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 60 năm Bác Hồ gửi thư cho cán bộ ngành Y tế

 Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 60 năm Bác Hồ gửi thư cho cán bộ ngành Y tế

Nhằm thiết thực kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho cán bộ Ngành Y tế và tiếp tục thực hiện việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, ngày 19/01/2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1300-CV/TU về việc chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 60 năm Bác Hồ gửi thư cho cán bộ Ngành Y tế.

Ban Thường vụ yêu cầu: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc phối hợp với  Sở Y tế và các ban, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các phương tiện thông tin đại chúng và đội ngũ báo cáo viên, tập trung tuyên truyền về những thành tựu mà Ngành Y tế đã đạt được trong 60 năm qua, tôn vinh biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong việc học tập và làm theo lời dặn của Bác trong việc khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, những chủ trương, giải pháp để khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay tại các cơ sở khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là tinh thần nâng cao trách nhiệm, tính trung thực, thương yêu người bệnh “Lương y phải như từ mẫu” đối với các thầy thuốc và cán bộ nhân viên Ngành Y tế.

 

                                  Phạm Lưu 

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp