2    8    1    2    0    3    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Tin tức hoạt động/ Một số hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2015)

Một số hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2015)

 

Căn cứ Hướng dẫn số 135-HD/BTGTW ngày 21/11/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 85 – KH/TU ngày 25/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 2 năm 2014 – 2015, vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2015), mừng xuân Ất Mùi.

       Theo Hướng dẫn, trong đợt kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn tỉnh sẽ có 6 nhóm hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm quan trọng. Một trong các hoạt động trọng tâm là Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó, Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 02/02/2015; Tỉnh ủy tổ chức kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam với hình thức phù hợp theo hướng dẫn của Trung ương để biểu dương khen thưởng các tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và cơ sở tùy điều kiện cụ thể để lựa chọn tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại địa phương, đơn vị.

Về tổ chức sinh hoạt chính trị, vào dịp kỷ niệm, toàn Đảng bộ tiến hành sinh hoạt chuyên đề theo “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 -3/2/2015); quá trình thành lập và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên” (tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên tập, phát hành). Căn cứ tài liệu này, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy bổ sung các tư liệu về lịch sử đảng bộ huyện, thành phố, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn vị để tuyên truyền, đồng thời gửi tới các chi bộ, đảng bộ trực thuộc để tổ chức sinh hoạt; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh biên tập tài liệu sinh hoạt của cán bộ, đoàn viên, hội viên.

Về tổ chức tôn vinh người có công với cách mạng và phát động phong trào thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân: tùy vào điều kiện cụ thể, các huyện ủy, thành ủy tổ chức hình thức kỷ niệm phù hợp, gắn với tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014; tôn vinh đảng viên lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lao động và Anh hùng lực lượng vũ trang; gặp mặt các thế hệ đảng viên có nhiều cống hiến; tổ chức trao huy hiệu Đảng; biểu dương đảng viên gương mẫu, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; nói chuyện truyền thống…  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đẩy mạnh các phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, nêu gương “người tốt, việc tốt”, các điển hình, nhân tố mới; đồng thời tổ chức các phong trào thi đua, các chương trình hành động cách mạng lập thành tích chào mừng 85 năm Ngày thành lập Đảng, mừng xuân Ất Mùi, thông qua đó lựa chọn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để xem xét kết nạp vào Đảng. Tùy điều kiện để tổ chức các hình thức kỷ niệm phù hợp, như: gặp mặt đảng viên trẻ tiêu biểu, thi tìm hiểu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, thăm quan di tích lịch sử…

Về tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học trong các trường đại học đóng trên địa bàn tỉnh và Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh: tùy điều kiện cụ thể để tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học nhằm khẳng định và làm sâu sắc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với những thành quả cách mạng Việt Nam; những vấn đề lý luận về đảng cầm quyền, về việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong quá trình hội nhập quốc tế…

Về tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân: các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh chỉ đạo, tổ chức đa dạng các loại hình văn hóa, văn nghệ, thể thao, chiếu phim… phục vụ nhân dân, với chủ đề mừng Đảng, mừng Xuân.

Về tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt của các đoàn thể chính trị - xã hội và tuyên truyền cổ động trực quan: các cơ quan báo, đài của tỉnh và địa phương dành thời lượng thỏa đáng, có chuyên trang, chuyên mục đặc biệt chào mừng 85 năm Ngày thành lập Đảng, mừng xuân Ất Mùi; phản ánh và đưa tin kịp thời về các hoạt động kỷ niệm; biểu dương “người tốt, việc tốt”, tấm gương đảng viên tiêu biểu, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp từ tỉnh tới cơ sở tăng cường các buổi báo cáo, nói chuyện thời sự trước, trong và sau dịp kỷ niệm 3/2. Các đoàn thể chính trị - xã hội chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đoàn thể cấp trên vào dịp 3/2 để thông tin, tuyên truyền sâu rộng tới đoàn viên, hội viên và nhân dân. Các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh chỉ đạo tổ chức treo cờ Tổ quốc, băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền.

TM

 

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp