2    8    1    1    8    7    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Tin tức hoạt động/ Gần 17 nghìn người được cung cấp thông tin về mất cân bằng giới tính khi sinh

Gần 17 nghìn người được cung cấp thông tin về mất cân bằng giới tính khi sinh

Năm 2014, 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện Đề án giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Toàn tỉnh đã có gần 17 nghìn lượt người được cung cấp thông tin về mất cân bằng giới tính khi sinh. Trong đó, trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình các huyện, thành phố tổ chức 161 buổi nói chuyện chuyên đề về thực trạng, nguyên nhân, giải pháp khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh diễn ra ở Hưng Yên tại 161 xã, phường, thị trấn với trên 16.100 học viên tham dự. Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động tổ chức 8 buổi truyền thông về công tác dân số, mất cân bằng giới tính khi sinh cho trên 800 học viên là cán bộ công đoàn và công nhân lao động tại 8 công ty trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh và các trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố thông tin nội dung mất cân bằng giới tinh khi sinh tại một số lớp tập huấn, bồi dưỡng chính trị cho cán bộ, đảng viên, hội viên; các thành viên thực hiện Đề án tiến hành cung cấp thông tin cho nam, nữ thanh niên đăng ký kết hôn tại ủy ban nhân dân xã.

HC

 

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp