2    8    1    1    7    7    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Tin tức trong tỉnh/ Hội nghị trực tuyến triển khai công tác ngành xây dựng

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác ngành xây dựng

 

Ngày 16.1, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác ngành xây dựng năm 2015. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có ông Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên


Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, năm 2014 các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu của ngành xây dựng vẫn duy trì sự tăng trưởng theo kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất ngành xây dựng năm 2014 tính theo giá hiện hành đạt 849 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2% so với năm 2013. Tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt trên 34%, tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung xây dựng đô thị đạt 100%, tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch tập trung đạt 80%; tỷ lệ rác thải đô thị được thu gom, xử lý đạt 84%... Trong năm 2014, Bộ Xây dựng đã tập trung cao cho công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý nhà nước, trình Quốc hội thông qua 3 dự án Luật quan trọng gồm: Luật Xây dựng (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Bên cạnh đó công tác quản lý, cấp phép xây dựng, thẩm tra, kiểm tra chất lượng công trình xây dựng cũng đã được tăng cường thực hiện.
Năm 2015, ngành xây dựng tiếp tục hoàn thiện, thể chế hóa các qui định của pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, tích cực hướng dẫn các địa phương trong quá trình thực hiện. Toàn ngành phấn đấu: Tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 35,5%; tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch tập trung đạt 81%; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 85%; giá trị sản xuất ngành (tính theo giá hiện hành)…
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Ngọc yêu cầu Sở Xây dựng cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện hướng dẫn tạm thời thực hiện Luật Xây dựng (sửa đổi), có hiệu lực thi hành từ 1.1.2015 (xong trước 22.1); sớm tham mưu với UBND tỉnh mô hình ban quản lý các dự án theo hướng chuyên nghiệp hóa; hoàn thiện và trình chương trình phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên đến năm 2020; hoàn thiện qui hoạch 2 bên đường giao thông khu vực đường nối hai đường cao tốc qua địa bàn tỉnh; đề xuất triển khai chương trình phát triển nhà ở đã được phê duyệt; rà soát, tổng hợp đối tượng thuộc chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2; tham mưu với tỉnh để tổ chức họp ban chỉ đạo về hỗ trợ nhà ở cho người có công; tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng, quản lý theo qui hoạch, nhất là trong đô thị; hướng dẫn huyện Mỹ Hào xây dựng qui hoạch vùng nội thị, sớm triển khai xây dựng, hoàn thiện trình cấp thẩm quyền công nhận thị xã Mỹ Hào...

(Theo Báo Hưng Yên)

 

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp