3    0    2    5    9    3    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Tin tức hoạt động/ 1.200 người cao tuổi trong câu lạc bộ “Người cao tuổi giúp người cao tuổi” được tư vấn, kiểm tra sức khỏe, hướng dẫn điều trị

1.200 người cao tuổi trong câu lạc bộ “Người cao tuổi giúp người cao tuổi” được tư vấn, kiểm tra sức khỏe, hướng dẫn điều trị

 

Thực hiện Đề án “Chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng”, đến nay tỉnh đã thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động của 12 Câu lạc bộ “Người cao tuổi giúp người cao tuổi” tại 6 xã thuộc các huyện Khoái Châu, Yên Mỹ và Mỹ Hào với các nội dung tư vấn, chăm sóc sức khỏe, thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ. Năm 2014, đã tổ chức 06 buổi khám, tư vấn kiểm tra sức khỏe, phát hiện sớm bệnh tật, hướng dẫn điều trị cho gần 1.200 cụ là thành viên của 12 câu lạc bộ “Người cao tuổi giúp người cao tuổi”.

Cũng trong năm 2014, cùng với việc tư vấn, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, Đề án đã phối hợp với Ban đại diện Hội người cao tuổi tổ chức 04 hội nghị truyền thông cho trên 400 thành viên hội người cao tuổi của 161 xã, phường, thị trấn, đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông rộng rãi nâng cao nhận thức trong nhân dân về chính sách, pháp luật liên quan đến người cao tuổi, vai trò, sự cống hiến của người cao tuổi trong mọi mặt của đời sống, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, gia đình và xã hội trong việc chăm sóc người cao tuổi.

 

HC

 

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp