3    0    2    6    4    7    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Gương điển hình/ Đảng ủy xã Đình Cao: ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03-CT/TW GẮN VỚI THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI

 Đảng ủy xã Đình Cao:

ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03-CT/TW GẮN VỚI THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI

 

 

Xã Đình Cao nằm ở trung tâm của huyện Phù Cừ, diện tích đất tự nhiên 924,5 ha, dân số gần 11.800 người. Xã gồm 5 thôn: Đình Cao, Duyên Linh, Hà Linh, Văn Xa, An Nhuế. Đảng bộ xã Đình Cao có 353 đảng viên được tổ chức thành 10 chi bộ, trong đó có 05 chi bộ thôn, 1 chi bộ dân quân cơ động, 4 chi bộ nhà trường.

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về “tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng ủy xã Đình Cao đã tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung, ý nghĩa, của Chỉ thị 03-CT/TW đến tất cả cán bộ, đảng viên; đưa nội dung học tập vào các buổi sinh hoạt đảng chi bộ; xây dựng các chuẩn mực đạo đức phù hợp với từng đơn vị, từng ngành và phù hợp với tình hình mới; tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác. Đến nay, 100% cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác.

Bên cạnh đó, Đảng ủy xã còn gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Đảng ủy xã đã bàn bạc và xác định 3 vấn đề "cấp bách" cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục ngay sau kiểm điểm gồm: nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận và tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp.

Với việc thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" của Ban thường vụ Huyện uỷ, Đảng ủy xã Đình Cao đã tập trung chỉ đạo các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn với xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức, học tập chuyên đề từng năm; xây dựng quy chế làm việc của các chi bộ, phân công các đảng uỷ viên, chỉ đạo Uỷ ban kiểm tra tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định sinh hoạt đảng của chi bộ. Do đó, chất lượng sinh hoạt Đảng uỷ, chi uỷ, chi bộ từng bước được nâng lên. Trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng, các chi bộ, tổ chức, đoàn thể đều tổ chức bình xét cá nhân tiêu biểu, nêu gương người tốt việc tốt và ghi vào sổ vàng truyền thống và coi đó là một tiêu chí để bình xét, đánh giá phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm. Không chỉ quan tâm đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác cán bộ cũng được Đảng ủy xã đặc biệt chú trọng. Hàng năm, Đảng bộ đều có chương trình bồi dưỡng, đào tạo những cán bộ trẻ có đủ năng lực, phẩm chất để đảm nhận tốt những vị trí công tác mới.

Đặc biệt, Đảng ủy xã Đình Cao đã tập trung mọi nguồn lực cho phát triển sản xuất nông nghiệp, qua đó tạo được bước đột phá trong tư duy sản xuất của bà con nơi đây. Khi được lựa chọn là 1 trong 3 xã làm điểm của huyện Phù Cừ thực hiện Chỉ thị 21 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục dồn thửa, đổi ruộng đất nông nghiệp, Đảng ủy xã Đình Cao đã phối hợp cùng với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong xã tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt việc dồn thửa, đổi ruộng nhằm tạo điều kiện cho việc xây dựng nông thôn mới. Ngay từ khi bắt tay vào thực hiện chủ trương đó, xác định đây là một bước đi vô cùng khó khăn vì nó sẽ động chạm tới quyền lợi trực tiếp của người nông dân. Nếu thực hiện không tốt sẽ dẫn đến tình trạng mất ổn định ở địa phương. Vì vậy, Đảng ủy xã đã tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu về lợi ích của việc dồn thửa, đổi ruộng. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đã tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhân dân. Vì vậy, chỉ trong 2 tháng cuối năm 2013, công tác dồn thửa, đổi ruộng đã đạt được những kết quả quan trọng. Đến nay, 5/5 thôn đã hoàn thành tốt công tác dồn thửa, đổi ruộng. Tỷ lệ hộ nhận 01 thửa đạt 75%. Mặt khác, tất cả các bờ vùng, bờ thửa và hệ thống thủy lợi đã được cải tạo nâng cấp. Tổng khối lượng đào đắp lên đến 144.574m3. Sau khi được giao ruộng, các hộ nông dân đã chủ động thuê phương tiện kết hợp với sức lao động san gạt, chỉnh trang lại đồng ruộng bảo đảm gieo cấy đúng thời vụ.

Trăn trở trước tập quán gieo cấy trà lúa xuân sớm của người dân với những giống lúa dài ngày, gặp rất nhiều bất lợi từ thiên tai, dịch bệnh, tốn công chăm sóc trong khi năng suất lại không cao, Đảng ủy xã Đình Cao đã họp bàn và xác định phải vận động nhân dân thực hiện đúng cơ cấu trà vụ lúa xuân muộn, bỏ hẳn trà lúa xuân sớm. Để thực hiện chủ trương đó, Đảng ủy xã phối hợp cùng các cấp, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao nhận thức của nhân dân về hiệu quả của việc cấy trà xuân muộn. Từ việc người dân còn nhiều băn khoan, do dự, khi đã hiểu được hiệu quả của việc cấy trà xuân muộn, nhân dân trong xã đã tích cực hưởng ứng và làm theo. Năm 2013, diện tích lúa trà xuân muộn chiếm 95% diện tích lúa xuân ở xã, tăng hơn 15% so vụ lúa xuân năm trước. Hơn 55% diện tích được cấy bằng những giống lúa chất lượng cao như: Nếp thơm HY, BT7, T10, nếp 87...Năng suất lúa đạt 120 tạ/ha/năm, tăng 1,5 tạ/ha so với năm 2011.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nông nghiệp được mùa toàn diện cả về năng suất, sản lượng và giá trị thu nhập, kinh tế tiếp tục ổn định và dần phát triển đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong xã tập trung mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng bộ xã Đình Cao cùng các cấp chính quyền trong xã, sự đoàn kết, đồng thuận cao trong nhân dân, đến nay, xã Đình Cao đã đạt được 13/19 tiêu chí “nông thôn mới” và đang tích cực thực hiện các tiêu chí còn lại theo lộ trình đề ra. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ tiếp tục phát triển. Cơ sở hạ tầng tiếp tục được củng cố và nâng cấp, cải thiện đáng kể đời sống xã hội ở khu vực nông thôn. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội, giáo dục, y tế, dân số, gia đình và trẻ em được được quan tâm và đạt nhiều kết quả quan trọng. Hoạt động xây dựng làng văn hoá, xã chuẩn quốc gia về y tế cùng với những cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội đã góp phần từng bước tạo nên bộ mặt nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá.

Có được những kết quả bước đầu đó là do sự đoàn kết, cố gắng của cán bộ và nhân dân trong xã Đình Cao, trong có sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao, kịp thời của Đảng ủy xã. Với những thành tích đã đạt được, Đảng bộ xã Đình Cao được Huyện ủy Phù Cừ tặng Bằng khen (năm 2011, 2013); Tỉnh ủy tặng Cờ “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền” (năm 2012); Đảng ủy xã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  giai đoạn 2011 - 2013.

 

 

Nguyễn Liên

 

 

 

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp