3    0    2    6    5    0    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Gương điển hình/ Đảng bộ xã Bắc Sơn: Chuyển mình mạnh mẽ từ làm theo gương Bác

Đảng bộ xã Bắc Sơn:

CHUYỂN MÌNH MẠNH MẼ TỪ LÀM THEO GƯƠNG BÁC

 

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ xã Bắc Sơn (Ân Thi) đã tập trung chỉ đạo các chi bộ tích cực triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của từng cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 

Từ việc nhận thức sâu sắc tư tưởng của Bác…

Đảng bộ xã Bắc Sơn huyện Ân Thi có 279 đảng viên sinh hoạt tại 12 chi bộ trực thuộc, trong đó có 6 chi bộ sản xuất và 6 chi bộ chuyên. Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng bộ xã Bắc Sơn luôn phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đảng uỷ xã đã chỉ đạo các chi bộ thôn đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI). Các chi bộ đã chủ động đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ vào sinh hoạt hàng tháng. Cùng với đó, bổ sung, cụ thể hoá nội dung phù hợp với tình hình nhiệm vụ của từng thôn, xóm. Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng và việc phát huy vai trò giám sát của các tổ chức quần chúng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên xã luôn được thực hiện nghiêm túc. Đến nay, 100% chi bộ trực thuộc Đảng uỷ xã đã thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức theo tấm gương Hồ Chí Minh. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, cán bộ và nhân dân đã thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tạo sự chuyển biến về ý thức rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống, tác phong công tác và ý thức trách nhiệm. Qua đó, nâng cao tinh thần đoàn kết trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tạo nên sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã tự giác tu dưỡng, tự kiểm điểm bản thân, tự sửa chữa khuyết điểm, tự rèn luyện phấn đấu vươn lên trong học tập, công tác. Sự đoàn kết, đồng thuận làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã được đẩy mạnh, ngày một thường xuyên, cụ thể và thiết thực.

 

Đến hành động cụ thể, thiết thực

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được các chi bộ thôn cụ thể hóa qua các phong trào thi đua yêu nước và các việc làm thiết thực, hiệu quả. Trong năm 2013, Đảng bộ xã tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, đặc biệt là công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã. Đã giải quyết 03 vụ vi phạm về đất đai, trong đó có 02 vụ giải tỏa vi phạm các công trình thủy lợi; 01 vụ làm biến dạng mặt bằng đất, yêu cầu hộ gia đình san lấp trả lại mặt bằng như hiện trạng ban đầu. Những việc làm này được cán bộ và nhân dân trong xã đồng tình ủng hộ. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân trong xã, tập trung xử lý đất dôi dư trên địa bàn. Tinh thần đoàn kết cũng được đẩy mạnh, thể hiện ở cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào chung tay “xây dựng nông thôn mới”. Trong năm qua, cán bộ và nhân dân xã Bắc Sơn đã hiến hàng nghìn m2 đất mở đường trong làng và ngoài đồng. Bằng nguồn hỗ trợ của tỉnh về xi măng, các thôn đã đổ trên 2km đường bê tông theo tiêu chuẩn, trong đó nguồn vốn do dân đóng góp là trên 2 tỷ đồng.

Từ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đảng viên và nhân dân trong xã đã có sự chuyển biến tích cực về đạo đức, lối sống, bản lĩnh chính trị và ý thức được nâng cao. Qua thực tiễn triển khai, đến nay, trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể có cách làm hay, hành động đúng trong việc thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, sửa đổi lối làm việc, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Mặt trận Tổ quốc xã luôn tuyên truyền thực hiện tốt các cuộc vận động do Đảng và Nhà nước phát động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tổ chức ngày Đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư. Từ nguồn kinh phí ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” trong 3 năm 2011 - 2013,  đã có 12 hộ được xây mới, sửa chữa nhà với tổng kinh phí 200 triệu đồng. Hội Cựu Chiến binh xã đã phát động phong trào tương thân tương ái, chung tay đóng góp kinh phí và ngày công lao động, phối hợp với các cấp, các ngành xây dựng căn nhà đồng đội trị giá 30 triệu; gây quỹ giúp nhau 110 triệu đồng hỗ trợ các hội viên vay phát triển kinh tế hộ gia đình. Hội Phụ nữ xã đã vận động mỗi hội viên tiết kiệm 15 nghìn đồng/tháng, tổng số tiền trong năm thu được 120 triệu đồng để hỗ trợ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn xây dựng phát triển kinh tế gia đình. Hội còn thành lập các câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc, Phụ nữ với pháp luật, được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen. Hội Nông dân đã được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen, UBND huyện Ân Thi tặng giấy khen năm 2011. Đoàn Thanh niên xã đã đẩy mạnh phong trào Thanh niên tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong 3 năm 2010 - 2013, Đoàn thanh niên xã đã phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã tuyên truyền vận động đoàn viên, thanh niên trong xã tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc, kết quả, hàng năm xã Bắc Sơn luôn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giao quân, được các cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng. Cùng với những mô hình của tập thể là các cá nhân tiêu biểu như: đồng chí Nguyễn Văn Hỷ phát triển kinh tế vườn kết hợp chăn nuôi, mỗi năm cho thu nhập trên 150 triệu đồng; ông Bùi Văn Hiến kinh doanh sản xuất nấm cho thu nhập trên 1 tỷ đồng, được UBND tỉnh tặng giấy khen.

Tính đến nay, 5/6 thôn được công nhận Làng văn hóa. Trong đó, Chi bộ thôn Phần Hà 3 năm liền đạt chi bộ trong sạch vững mạnh, 5 năm liền đạt khu dân cư tiên tiến được tỉnh khen. Trong 03 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Bắc Sơn luôn đạt trong sạch vững mạnh cấp huyện, năm 2011 được Huyện ủy khen, năm 2014 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2011-2013. Các chi bộ, ngành, đoàn thể luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt trong sạch vững mạnh.

Phát huy những thành tích đã đạt được, giai đoạn tới, Đảng uỷ và nhân dân xã Bắc Sơn tiếp tục cụ thể hoá việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác vào tất cả các lĩnh vực công tác, từng nhiệm vụ cụ thể và từng cán bộ, đảng viên, nhân dân. Qua đó, làm cho việc học tập và làm theo gương Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác, nhu cầu thiết yếu, tự thân của từng người, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Hoàng Vinh

 

 

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp