3    0    2    6    4    9    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Tin tức hoạt động/ Kết quả đợt tuyên truyền, tổ chức kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kết quả đợt tuyên truyền, tổ chức kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

Thực hiện Kế hoạch số 99 - KH/TU ngày 22/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, tổ chức kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/1969 - 02/9/2014) gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị đạt hiệu quả thiết thực.

Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức trọng tâm trong 3 tháng 9, 10, 11/2014, với các nội dung: Ôn lại giá trị tư tưởng, chính trị, văn hóa trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiếp tục nâng cao nhận thức và khẳng định giá trị trường tồn của Di chúc; tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh kết hợp với tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền về những thành tựu vẻ vang của cách mạng Việt Nam trong 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với tuyên truyền các thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương, cơ quan, đơn vị; khơi dậy tinh thần tích cực học tập Di chúc và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tuyên truyền các tập thể, cá nhân điển hình; phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Di chúc và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chủ động đấu tranh, bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phê phán những tư tưởng, hành vi không đúng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Cán bộ và nhân dân xã Hải Triều (Tiên Lữ) dâng hương tưởng niệm tại nơi Bác đã về thăm

 

Cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức các hội nghị, lễ dâng hương, báo công trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sỹ tại các khu di tích, nhà lưu niệm, đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sỹ…, nhất là những nơi vinh dự được đón Bác về thăm (Thành phố Hưng Yên; xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động; xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ; xã Đình Dù, Lạc Đạo, huyện Văn Lâm...) hoặc có các công trình mang tên Bác; nhằm ôn lại truyền thống lịch sử gắn với những tình cảm của Bác dành cho địa phương, đơn vị và tình cảm của nhân dân các địa phương, đơn vị đối với Bác. Việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, được tiến hành thông qua các hình thức sinh hoạt của tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể, trao đổi, thảo luận nhằm nâng cao nhận thức về các nội dung cơ bản, cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với liên hệ nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, cá nhân với thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW và chuyên đề 2014 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Sau học tập, nghiên cứu, các tổ chức, cá nhân xây dựng kế hoạch, đề ra phương hướng tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2014, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Chỉ thị 36 - CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch số 108 - KH/TU ngày 09/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội XII của Đảng.

Ngoài ra, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm khác, nhằm tuyên truyền rộng rãi tới các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, giá trị lịch sử, giá trị nhân văn và những nội dung cơ bản của Di chúc. Ngành Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các bậc học, các nhà trường tổ chức các buổi sinh hoạt truyền thống gắn với thực hiện lời dạy của Bác đối với ngành giáo dục, việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, thực hiện Chương trình hành động số 30 - CTr/TU ngày 20/3/2014 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế". Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục duy trì các phong trào, cuộc vận động học tập và làm theo lời Bác; thực hiện các công trình, phần việc thanh niên; tổ chức trao đổi, học tập, nghiên cứu Di chúc gắn với chủ đề năm 2014. Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh đã tổ chức Tọa đàm khoa học 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tập trung về các vấn đề: thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh phát huy dân chủ, thường xuyên nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình; Di chúc Chủ tịch Hồ Chí minh về vấn đề đoàn kết trong Đảng và ý nghĩa với công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay; 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng chỉnh đốn Đảng; phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân; thực hiện Di chúc của Bác mỗi cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư.  Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong dịp kỷ niệm, như: Rạp Phố Hiến đã tổ chức chiếu phim (phim truyện, phim tài liệu) về Chủ tịch Hồ Chí Minh phục vụ nhân dân trong dịp kỷ niệm; Bảo tàng tỉnh tổ chức trưng bày triển lãm tư liệu, hình ảnh với chủ đề “45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, với trên 150 hình ảnh và bản trích, biểu đồ, bản đồ tư liệu liên quan đến Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo, đài của tỉnh đẩy mạnh việc tuyên truyền, sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về các điển hình tiên tiến làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Trang thông tin điện tử của các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh; Đài truyền thanh các huyện, thành phố và cơ sở xây dựng chuyên trang, chuyên mục, đăng hàng trăm tin, bài tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa trong Đảng và nhân dân. Huyện Văn Giang tổ chức Tọa đàm “45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, nhằm trao đổi, ôn lại Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đánh giá kết quả đạt được trong 45 năm thực hiện Di chúc của Người trên một số lĩnh vực. Huyện Ân Thi biên soạn chuyên đề Bác Hồ viết Di chúc, tổ chức hội nghị quán triệt chuyên đề và triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, gắn với tọa đàm về 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Việc tuyên truyền, tổ chức kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng trong toàn tỉnh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) và Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; lập thành tích chào mừng Đại hội XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và đại hội đảng bộ các cấp.

T.L

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp