3    0    2    5    9    3    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Tin tức hoạt động/ 85% số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em

 85% số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em

 

Năm 2014, công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh có 85% số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em. Hầu hết các đối tượng trẻ em đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe, được giáo dục, được vui chơi giải trí lành mạnh, phát triển toàn diện cả trí, đức, thể, mỹ, nhất là đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đều được hưởng chính sách an sinh xã hội của Nhà nước. Trong năm, đã bảo trợ, hỗ trợ đột xuất cho 467 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo vượt khó với số tiền 684 triệu đồng; trao học bổng, hỗ trợ, thăm tặng quà và các hình thức hỗ trợ khác cho trên 18 nghìn lượt trẻ em nhân các ngày lễ, tết; khám sàng lọc cho 109 trẻ em khuyết tật, phẫu thuật cho 30 trẻ em khuyết tật, trong đó có 13 trẻ em phẫu thuật tim.

Ngoài các hoạt động bảo trợ, hỗ trợ trực tiếp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trong năm, tỉnh đã phát động Tháng hành động vì trẻ em và Diễn đàn trẻ em nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và của toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đối với sự phát triển của đất nước, bảo đảm cho mọi trẻ em được sống trong một xã hội an toàn, lành mạnh, không bạo lực, không xâm hại. Đồng thời, đã tổ chức tập huấn cho 300 cha mẹ trẻ em về kỹ năng làm cha mẹ và kỹ năng phòng, chống tai nạn cho trẻ em.

Để tiếp tục đáp ứng kịp thời và hiệu quả quyền được bảo vệ, chăm sóc của trẻ em, nhất là trẻ em hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị bạo lực có điều kiện hòa nhập cộng đồng, bình đẳng về cơ hội phát triển, mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định hỗ trợ kinh phí hàng tháng cho 851 cộng tác viên làm nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở thôn, làng, khu phố. Năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án “Xây dựng và phát triển Hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em và xây dựng, nhân rộng các mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Hưng Yên”.

HC

 

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp