3    0    2    5    9    3    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Tin tức hoạt động/ Hưng Yên: Triển khai công tác Y tế năm 2015

 Hưng Yên: Triển khai công tác Y tế năm 2015

 

Ngày 23/12/2014, Sở Y tế Hưng Yên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Y tế năm 2014, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015. Dự Hội nghị có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh – TUV, Phó chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Đông, Giám đốc Sở Y tế.

 

Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, TUV, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

 

            Năm 2014, công tác Y tế tỉnh Hưng Yên đạt những kết quả khá toàn diện: đã ban hành trên một nghìn văn bản chỉ đạo điều hành; thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Chất lượng khám, chữa bệnh ở các tuyến từng bước được nâng lên. Tổng số lượt khám, chữa bệnh trong năm là 906.529 ca, đạt 148,8% kế hoạch. Công suất sử dụng giường bệnh bình quân đạt 107,12%. Công tác khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, đối tượng chính sách được quan tâm. Công tác dự phòng, giám sát bệnh truyền nhiễm gây dịch được thực hiện thường xuyên, chỉ đạo kịp thời ngăn chặn, khống chế dịch sởi xảy ra tại 10/10 huyện, thành phố. Quản lý nhà nước về y dược tư nhân, phẫu thuật thẩm mỹ được tăng cường. Tính đến 30/11/2014 trên địa bàn tỉnh có 1.427 cơ sở hành nghề y dược tư nhân, trong đó 1.316 cơ sở hành nghề có phép. Công tác thanh, kiểm tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được chú trọng. Trong năm đã tiến hành kiểm tra 508 cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm, thu phạt hành chính trên 157 triệu đồng. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình được duy trì. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 0,91%. Các dịch vụ nâng cao chất lượng dân số, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, tư vấn sức khỏe thành niên, vị thành niên được quan tâm.

            Tuy nhiên, năm 2014, công tác y tế vẫn có những hạn chế chưa được khắc phục như: tỷ lệ sinh con thứ 3+  còn ở mức cao, mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn nằm trong tốp các tỉnh cao nhất cả nước; chất lượng chuyên môn ở một số đơn vị chưa thực sự đáp ứng yêu cầu của nhân dân; năng lực quản lý, điều hành đơn vị ở một số cán bộ quản lý còn hạn chế; quản lý việc khám sức khỏe, giấy chuyển viện ở một số đơn vị chưa nghiêm…

 Phát biểu tại Hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Ngành Y tế đã đạt được trong năm 2014, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung trong năm 2015 đó là: Ngành Y tế cần chủ động tham mưu; nâng cấp, hoàn thiện hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân; tăng cường công tác y tế dự phòng, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia; củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh; đẩy mạnh thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; chú trọng phát triển nguồn nhân lực; tích cực đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính; nâng cao năng lực quản lý; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, y đức cho cán bộ, nhân viên toàn ngành.

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Y tế đã công bố các quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 cho các đơn vị trực thuộc, đồng thời chỉ đạo các đơn vị sớm xây dựng, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2015.

Hồng Vân

 

 

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp