2    7    2    8    2    5    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Tin tức hoạt động/ Huyện ủy Văn Giang: Tọa đàm “45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”
 Huyện ủy Văn Giang:

Tọa đàm “45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” 

 

          Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ huyện ủy Văn Giang, vừa qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm BDCT huyện đã tổ chức tọa đàm “45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” cho các đồng chí lãnh đạo ban, ngành, đoàn thể liên quan; báo cáo viên cấp huyện và cơ sở; Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ trực thuộc huyện ủy và Trưởng ban tuyên giáo đảng ủy xã, thị trấn.

          Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã được nghe lại toàn văn bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 07 tham luận tiêu biểu của các khối Đảng, đoàn thể trong huyện được lựa chọn trình bày. Nội dung các bản tham luận hầu hết nêu lên những cố gắng và kết quả đạt được những năm qua trong việc thực hiện Di chúc của Người.

          Tham luận của Ban Tuyên giáo Huyện ủy khẳng định: những năm qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy có nhiều cố gắng trong công tác tham mưu; đã bám sát tình hình thực tế tại địa phương cơ sở, chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cơ sở đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề hàng năm do Trung ương, tỉnh phát động. Trong 4 năm (2007-2010), Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu giúp Ban chỉ đạo huyện đã ban hành 54 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Cuộc vận động cho các cơ sở Đảng, ngành và đoàn thể huyện; đồng thời hàng năm tham mưu kiện toàn bộ phận giúp việc và xây dựng quy chế làm việc của bộ phận giúp việc về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người.

          Về chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham luận của Mặt trận Tổ quốc huyện đã chỉ rõ: Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã tích cực đổi mới phương thức tập hợp nhân dân, làm tốt vai trò chủ trì, phối hợp tổ chức vận động người dân tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng và củng cố chính quyền tại cơ sở. Nhất là những năm gần đây, Mặt trận Tổ quốc huyện đã đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động nhằm phát huy sức mạnh nội sinh của khối đại đoàn kết toàn khu dân cư. Tiêu biểu là cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” được triển khai đồng bộ từ huyện đến xã, thị trấn nhận được sự hưởng ứng đông đảo từ nhân dân, góp phần tích cực vào thực hiện mục tiêu chương trình giảm nghèo của huyện. Trong 5 năm (2009-2013), số quỹ toàn huyện thu được gần 2 tỷ đồng; từ nguồn quỹ này, huyện đã tập trung hỗ trợ các hộ nghèo làm mới và sửa chữa 49 căn nhà, đồng thời hỗ trợ vào dịp tết cho hàng nghìn trường hợp khó khăn để sản xuất, học tập và chữa bệnh...

          Về công tác chăm sóc người có công với cách mạng, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã chăm lo tốt đời sống vật chất cũng như tinh thần cho các đối tượng chính sách: thực hiện điều dưỡng, luân phiên hàng năm cho 668 người có công và thân nhân người có công; mua 4.030 thẻ BHYT cho người có công và thân nhân người có công, 1.322 thẻ BHYT cựu chiến binh, thanh niên xung phong. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã được phát huy và nhân rộng ở các xã, thị trấn. Đến nay, huyện Văn Giang cơ bản đã giải quyết tồn đọng trong việc xác nhận thương binh, liệt sĩ và người có công trên địa bàn; 11/11 xã, thị trấn đều được công nhận làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và chăm sóc người có công với cách mạng.

          Học tập và làm theo tấm gương của Người, bên cạnh một số kết quả điển hình Đảng bộ và nhân dân trong huyện đã đạt được, tham luận của các đại biểu tham dự tọa đàm cũng đề cập tới vấn đề đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trên mỗi cương vị công tác; vấn đề chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Tuy nhiên, những thành tựu đạt được trên các mặt của huyện cũng như một số tồn tại, khó khăn trong thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có phần còn hạn chế và chưa thật sự rõ nét…

Buổi tọa đàm là dịp để mỗi tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, cá nhân tự soi lại những việc mình đã làm theo Di chúc của Bác, từ đó thấy rõ những việc đã làm được hoặc chưa làm được, phấn đấu thực hiện ngày càng tốt hơn theo những lời căn dặn, chỉ bảo của Người. Tin tưởng rằng, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương và kết quả đã đạt được, Đảng bộ, nhân dân huyện Văn Giang sẽ thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao phó, góp phần cùng cả tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động học và làm theo Bác một cách thiết thực, hiệu quả theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị.

                                                                   Đỗ Cảnh Hưng

(Trưởng phòng GDLLCT)

 

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp