3    0    2    6    5    0    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Gương điển hình/ Một cán bộ Mặt trận tiêu biểu

Nhân Kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2014)

 

Một cán bộ Mặt trận tiêu biểu

 

Đồng chí Nguyễn Khắc Biên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ), Trưởng khối Dân vận Đảng ủy xã Minh Hoàng (huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) được đánh giá là một cán bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để có được sự đánh giá trân trọng như thế, đồng chí Nguyễn Khắc Biên đã tự rèn luyện, phấn đấu tự hoàn thiện. Đồng chí tâm sự: “Để làm tốt nhiệm vụ của mình, ngoài sự nhiệt tình trong công việc thì tính nêu gương của người đứng đầu đơn vị là hết sức quan trọng, đặc biệt là người làm công tác Mặt trận phải luôn gần dân, sát dân và thấu hiểu được tâm tư, nguyện vọng của dân”. 

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giúp đồng chí Nguyễn Khắc Biên vượt qua những khó khăn trong công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không những thế, đồng chí Nguyễn Khắc Biên còn là một tuyên truyền viên, giúp phong trào học tập và làm theo lời Bác lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân. Trong nhiều năm làm công tác ở Mặt trận, đoàn thể, đồng chí Nguyễn Khắc Biên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Bởi trong công việc, đồng chí luôn thể hiện tính gương mẫu, sự tận tụy và nêu cao tinh thần trách nhiệm. Trong vai trò là Trưởng Khối Dân vận - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, đồng chí đã đề ra nhiều cải tiến về nội dung và hình thức hoạt động, góp phần tạo nên thành công ở các phong trào tại địa phương. Với phương châm “hướng về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp”, Mặt trận và các đoàn thể xã đã vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội… góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Một trong những nét nổi bật của công tác Mặt trận trong thời gian qua là đổi mới nội dung, phương thức vận động trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới, gắn với chương trình xây dựng xã nông thôn mới, giữ vững danh hiệu 4/4 làng văn hoá, khu dân cư tiên tiến; đăng ký cụm dân cư 3 không trong việc xây dựng phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

Góp phần vào công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Đảng ủy xã, trong những năm qua, đồng chí Nguyễn Khắc Biên đã tham mưu giúp Đảng uỷ chỉ đạo, kiện toàn bộ phận giúp việc Ban Thường vụ, xây dựng Chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác. Đồng chí là người trực tiếp tổ chức học tập và quán triệt Chỉ thị tới tất cả các Ban công tác mặt trận thôn và toàn thể nhân dân trong xã; xây dựng kế hoạch phấn đấu cho các thôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Quá trình tổ chức thực hiện, đồng chí phân công cụ thể cho thành viên phụ trách từng khu vực và thường xuyên kiểm tra giám sát, tháo gỡ vướng mắc để kịp thời định hướng chỉ đạo. Các chuyên đề hàng năm như “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “suốt đời phấn đấu, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”; “cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư”… đã được các ngành, đoàn thể trong xã đưa vào các buổi sinh hoạt hàng tháng. Qua đó tạo được phong trào sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Cùng với sự phát triển của đất nước trong thời kỳ hội nhập, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần đổi thay bộ mặt kinh tế, văn hóa - xã hội của xã Minh Hoàng. Đã xuất hiện các mô hình làm ăn kinh tế giỏi, hình thành các tổ tự quản, tổ hoà giải hoạt động hiệu quả. Khu dân cư Quế Lâm đã được xây dựng thành Khu dân cư “3 không” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhân dân thôn Ải đã tự nguyện hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công làm đường giao thông theo tiêu chí nông thôn mới với tổng giá trị trên 300 triệu đồng. Bên cạnh đó, các buổi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã giúp cán bộ, hội viên và toàn thể nhân dân trong toàn xã nhận thức sâu sắc và đầy đủ hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần cùng toàn xã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương theo nghị quyết của BCH Đảng bộ đề ra. Từ đó, đẩy lùi tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống; xây dựng lối sống giản dị, trung thực, lành mạnh trong mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. 

Với vai trò Chủ tịch UBMTTQ xã đồng chí còn tích cực phối hợp với HĐND tổ chức các kỳ họp tiếp xúc cử tri với Quốc hội và HĐND các cấp. Đồng chí còn thường xuyên phối hợp với Ban thông tin văn hóa, đài truyền thanh xã để viết tin, bài về người tốt, việc tốt trong phát triển kinh tế; những hộ thoát nghèo vươn lên làm giàu chính đáng; những tấm gương về thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Không chỉ vậy, đồng chí còn là cầu nối để đưa các hoạt động của các tổ chức thành viên như: Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị 21 của Tỉnh uỷ về công tác dồn điền, đổi thửa và nghị quyết của Huyện uỷ, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí  còn tích cực đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương theo nghị quyết mà thường trực UBMTTQ đề ra. Đồng thời, thường xuyên bổ sung nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình hành động của UBMTTQ xã nhiệm kỳ 2013 - 2018. Qua đó, giữ gìn mối liên hệ giữa UBMTTQ với các Chi uỷ, Chi bộ, với Đảng uỷ và các tổ chức hội thành viên.

Với nỗ lực rèn luyện, phấn đấu của mình, đồng chí Nguyễn Khắc Biên đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của UBMTTQ tỉnh, UBMTTQ huyện, UBND huyện. Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Khắc Biên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2011-2013.

 

Hoàng Vinh

 

 

 

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp