3    0    2    6    4    8    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Tin tức hoạt động/ Giao ban cụm các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ về việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW

Giao ban cụm các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ về việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW 

 

Hội nghị Giao ban cụm các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ về việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2014

 
Đồng chí Nguyễn Khắc Hào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên phát biểu tại hội nghị
 

Ngày 18/10/2014, tại thành phố Hải Dương, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị giao ban cụm các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ về việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2014.

Dự hội nghị có đồng chí: Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng Đoàn công tác; Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Bộ phận giúp việc Ban Bí thư thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, cùng các đồng chí trong Bộ phận giúp việc Ban Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí đại diện thường trực tỉnh ủy, thành ủy, các đồng chí trưởng bộ phận giúp việc cấp ủy và các đồng chí trưởng bộ phận chuyên trách 03 các tỉnh, thành ủy. Đoàn đại biểu tỉnh gồm có các đồng chí: Nguyễn Khắc Hào, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thuyết – Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 03 và các đồng chí bộ phận chuyên trách.

Thay mặt Bộ phận giúp việc Ban Bí thư, đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chỉ thị 03 của các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong 9 tháng năm 2014. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đánh giá kết quả, mặt hạn chế và nguyên nhân, các công việc đã triển khai trong 9 tháng đầu năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu:

Cấp ủy các cấp tiếp tục quán triệt đầy đủ và sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực và lâu dài của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; chỉ đạo tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa chính trị, ý nghĩa văn hóa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác;

Bộ phận giúp việc chủ động tham mưu cho cấp ủy các cấp thực hiện tốt 8 nội dung trong Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 03 của Ban Bí thư sát với đặc điểm, yêu cầu của địa phương, đơn vị; tham gia tích cực, có chất lượng vào đợt II của Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;

Thực hiện Kế hoạch của Ban Bí thư, tiếp tục gắn thực hiện Chỉ thị 03 với công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI. Bộ phận giúp việc tiếp tục tham mưu với cấp ủy các cấp chọn vấn đề còn hạn chế, yếu kém hoặc bức xúc, nổi cộm về đạo đức, lối sống để tập trung giải quyết dứt điểm, thực hiện từng việc, có hiệu quả cụ thể;

Tiếp tục gắn thực hiện Chỉ thị 03 với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Bộ phận giúp việc các cấp phát huy hơn nữa tinh thần chủ động, sáng tạo, tham mưu cho cấp ủy những cách làm mới, những kinh nghiệm rút ra trong thời gian qua; tích cực học tập những cách làm hay của các địa phương, đơn vị bạn; thường xuyên đôn đốc các hoạt động tuyên truyền, cổ vũ, nêu gương, tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo để trao đổi, học hỏi lẫn nhau, rút kinh nghiệm về các cách làm hiệu quả;

Cấp ủy và lãnh đạo chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo để tạo ra sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị trong thực hiện Chỉ thị, tăng cường chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 

Phạm Văn Nghệ

 

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp