3    0    2    6    5    0    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Tin tức hoạt động/ Thành lập Ban Sơ khảo để xét chọn tác phẩm văn học, nghệ thuật báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đợt II.

  Thành lập Ban Sơ khảo để xét chọn tác phẩm văn học, nghệ thuật báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đợt II.

             Để đảm bảo chất lượng và quy trình xét chọn tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Quy chế 05-QC/BTGTW (ngày 01/10/2013) của Ban Tuyên giáo Trung ương, vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương có Công văn số 7041-CV/BTGTW đề nghị Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Trung ương chỉ đạo Ban Tuyên giáo, cơ quan tuyên huấn thành lập Ban Sơ khảo để xét chọn tác phẩm, đơn vị, cá nhân có thành tích tốt trong hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề trên; hoàn thiện hồ sơ, gửi về các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông để thẩm định. Bên cạnh đó, tổ chức đánh giá kết quả hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đợt II, đồng thời, biểu dương, khen thưởng các tác phẩm có chất lượng, tác giả có thành tích trong hoạt động này vào dịp tổng kết năm 2014.

Phòng VHVN

 

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp