2    7    2    8    5    7    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Tin tức hoạt động/ Văn Lâm: Biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Văn Lâm: Biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 

            Sáng 04/6, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Lâm tổ chức Hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; sơ kết đợt II cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật theo chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tập huấn chuyên đề năm 2014.  Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đại tá Chu Anh Thuyên, UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các phòng, ban và đại diện lãnh đạo các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy cùng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

            Theo báo cáo tại Hội nghị, thời gian qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của huyện Văn Lâm luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, có hiệu quả thông qua việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chủ đề hàng năm, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; chủ động kiện toàn, phân công nhiệm vụ các thành viên bộ phận giúp việc; tăng cường công tác tuyên truyền; tổ chức kiểm tra, giám sát…Tính từ tháng 5/2013 đến nay, huyện đã tiến hành kiểm tra, giám sát tại 12 nhà trường; chỉ đạo tiến hành 20 cuộc giám sát, tự giám sát thường xuyên đối với các tổ chức cơ sở đảng trong huyện. Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị mở 21 lớp cho 1.781 lượt học viên, trong đó, coi trọng việc gắn lý luận với thực tiễn thông qua việc tổ chức cho hơn 200 học viên đi nghiên cứu thực tiễn nhằm giúp học viên hiểu sâu hơn về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các nhà trường trên địa bàn huyện tiếp tục duy trì có nề nếp việc tổ chức cho học sinh kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào giờ chào cờ sáng thứ 2 hàng tuần. Năm học 2013 - 2014 đã có 795 lượt học sinh kể chuyện dưới cờ, qua đó góp phần làm tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Các cơ quan, đơn vị, các chi, đảng bộ cơ sở đã tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ, tính gương mẫu của người đứng đầu.

            Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thực sự có hiệu quả, năm 2013, huyện đã tổ chức phát động trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật về nêu gương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cuộc thi được chia thành 2 đợt. Đợt 1 từ tháng 2/2013 đến 19/5/2013; đợt 2 từ 19/5/2013 đến 19/5/2014. Chỉ tính riêng trong đợt 2, toàn huyện đã có 200 tác phẩm của 178 tác giả tham gia. Qua lựa chọn, Ban tổ chức cuộc thi đã chọn 11 tác phẩm tiêu biểu đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng.   

            Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ huyện Văn Lâm đạt được trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng chí đề nghị, năm 2014 với chuyên đề:“ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm. chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” huyện ủy Văn Lâm cần tiếp tục phát huy những lợi thế, khắc phục những khó khăn, hạn chế triển khai, thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ rõ từng cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ được giao; phải đặt lợi ích chung của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân; không bè phái, cục bộ, gây mất đoàn kết nội bộ; gương mẫu, trung thực, nói đúng chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nói đi đôi với làm.

            Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã biểu dương, khen thưởng 14 tập thể, 22 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; trao 11 giải thưởng cho các tác giả có tác phẩm tiêu biểu trong cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật nêu gương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.

 

Đỗ Văn Sơn

 

 

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp