2    7    2    8    5    7    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Tin tức hoạt động/ Huyện ủy Mỹ Hào: Học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

 Huyện ủy Mỹ Hào:  Học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

 

Ngày 15/5/2014, tại Nhà văn hóa trung tâm huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Hào tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW. Đồng chí Vương Văn Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện dự và chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đông, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; thành viên Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; báo cáo viên cấp huyện và cơ sở; bí thư chi, đảng bộ cơ sở; chủ tịch ủy ban nhân dân, trưởng ban tuyên giáo đảng ủy xã, thị trấn; tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW…

Ban Thường vụ Huyện ủy tặng Giấy khen cho 11 tập thể và 08 cá nhân vì có thành
tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị
 

          Tại hội nghị, đồng chí PGS. TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã truyền đạt những nội dung cơ bản của chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Trong đó, phân tích, làm sự cần thiết phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đặc biệt là lãnh đạo chủ chốt các cấp trong giai đoạn trong giai đoạn hiện nay.

Kết luận hội nghị, đồng chí Vương Văn Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã ghi nhận những kết quả đạt được của huyện nhà trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Thời gian qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, liên tục; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, với những việc làm thiết thực, cụ thể, gắn việc học tập và làm theo Bác với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Đồng chí Bí thư nhấn mạnh: trước tình hình thế giới và trong nước đang có diễn biến phức tạp, việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục được xác định là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia. Đồng chí Bí thư yêu cầu lãnh đạo các ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện, các chi, đảng bộ trực thuộc cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW và Kế hoạch số 45-KH/HU về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng, cụ thể hóa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 bằng kế hoạch, chương trình thực hiện phù hợp với địa phương, đơn vị; đẩy mạnh, đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung của chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014; kịp thời phát hiện các nhân tố điển hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực để tuyên truyền, nhân rộng, tạo phong trào thi đua trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu tự giác học tập, rèn luyện, gắn việc học tập và làm theo với việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ 24.

Cũng tại Hội nghị, 11 tập thể và 08 cá nhân được Ban Thường vụ Huyện ủy tặng Giấy khen vì có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

Hữu Chất

 

 

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp