2    7    2    8    5    7    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Tin tức hoạt động/ Huyện ủy Kim Động: Tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2014 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

 Huyện ủy Kim Động:

Tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2014 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

         

Đồng chí Nguyễn Văn Đông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt tại hội nghị

Ngày 31/3/2014, Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Động tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2014 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm". Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện chỉ thị 03, các đồng chí báo cáo viên cấp huyện, lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy; lãnh đạo TTBDCT, đại diện lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể huyện; Bí thư, cán bộ phụ trách công tác tư tưởng các chi, đảng bộ cơ quan trực thuộc Huyện ủy; Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy, trưởng ban Tuyên giáo, báo cáo viên đảng ủy các xã, thị trấn.

          Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Đông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt những nội dung cơ bản của chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm", trong đó phân tích, làm rõ tư tưởng đạo đức, quan điểm, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm và sự cần thiết phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đặc biệt là lãnh đạo chủ chốt các cấp trong giai đoạn trong giai đoạn hiện nay.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Học Thái - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh: Các ban, ngành, UBMTTQ và các đoàn thể huyện, các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy cần xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; tổ chức quán triệt, giới thiệu chuyên đề năm 2014 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm" tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Triển khai có hiệu quả Quy định 101 của Ban Bí thư về nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Chỉ thị 1973 ngày 7/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong khối cơ quan hành chính, quản lý nhà nước. Tiến hành rà soát lại các chương trình, kế hoạch triển khai của địa phương, đơn vị mình, xác định rõ những nội dung đã thực hiện tốt để tiếp tục phát huy, đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để có biện pháp khắc phục, giải quyết dứt điểm. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, trường chuẩn quốc gia và công tác dồn thửa, đổi ruộng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành việc dồn thửa, đổi ruộng trước 30/6/2014. Từng bước chuẩn bị tốt cho việc tiến hành đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát bổ sung các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên cho phù hợp; niêm yết công khai chuẩn mực đạo đức để giám sát việc thực hiện. Kịp thời phát hiện các nhân tố điển hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực để tuyên truyền, nhân rộng, tạo phong trào thi đua trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh trong xã hội…

 

Vương Thị Biên

(Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kim Động)

 

 

 

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp