2    7    2    8    2    5    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Tin tức hoạt động/ Thông qua nội dung chuẩn bị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị

 Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW:

 

Thông qua nội dung chuẩn bị sơ kết 3 năm thực hiện

Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị

 

Chiều 27/3/2014, tại Phòng họp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã họp thông qua các nội dung chuẩn bị cho Hội nghị cấp tỉnh sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị.

Tại buổi họp, các thành viên Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW đã thông qua: dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị; dự kiến chủ đề phát biểu tham luận tại Hội nghị và danh sách các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tặng Bằng khen... Các thành viên cơ bản nhất trí với các nội dung chuẩn bị của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

  Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Tiến Thuyết, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Bộ phận giúp việc nêu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời đề nghị Bộ phận chuyên trách tiếp thu, bổ sung các ý kiến tham gia và hoàn chỉnh các văn bản trình Thường trực Tỉnh uỷ cho ý kiến chỉ đạo./.

Ngọc Tú

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp