3    0    2    6    5    0    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Tin tức hoạt động/ Hưng Yên: Biên soạn, phát hành 4.400 cuốn tài liệu phục vụ việc nghiên cứu, học tập chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013

Hưng Yên: Biên soạn, phát hành 4.400 cuốn tài liệu phục vụ việc nghiên cứu, học tập chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013

 

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 61-KH/TU ngày 30/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013", Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên đã biên soạn cuốn tài liệu phục vụ việc nghiên cứu, học tập chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 dùng trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, sinh hoạt tập thể của các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Tài liệu gồm 4 chuyên đề cụ thể hóa nội dung chủ đề năm 2013: chuyên đề I: “Học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng"; chuyên đề II: “Học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách dân chủ"; chuyên đề III: Học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp"; chuyên đề IV: “Học tập và vận dụng hiệu quả những lời dạy của Bác Hồ trong các lần về thăm, chỉ đạo đối với các phong trào của tỉnh Hưng Yên”. Mỗi chuyên đề đều có phần mở rộng hướng dẫn liên hệ, thảo luận và thống nhất nội dung học tập, làm theo phù hợp với điều kiện thực tiễn ở từng loại hình chi, đảng bộ, hội, đoàn thể, đồng thời cung cấp một số câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sát với nội dung học tập.

Theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát hành 4.400 cuốn tài liệu tới các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành viên Bộ phận giúp việc và chuyên trách Chỉ thị 03 của tỉnh; thường trực, trưởng ban Tuyên giáo, giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; trưởng ban Tuyên giáo đảng ủy xã, phường thị trấn; các chi bộ, thư viện, trường học trên địa bàn tỉnh…

 

Hoàng Duy

 

 

 

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp