2    7    2    8    5    8    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Tin tức hoạt động/ Văn Lâm: Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2013 và sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)

Văn Lâm:

Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2013 và sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)

 

Sáng 12/6/2013, tại hội trường UBND huyện Văn Lâm, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2013 và sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI). Đồng chí Cao Hưng Lâm, Bí thư Huyện ủy tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Được sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Đảng bộ, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo UBND huyện, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong huyện, phong trào thi đua yêu nước của huyện Văn Lâm đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Truyền thống yêu nước, ý thức tự tôn dân tộc được khơi dậy, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân được phát huy, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân hằng năm được giữ vững; thu nhập bình quân đầu người đạt 11,74 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm, đến nay chỉ còn 4,1%; văn hóa xã hội đạt một số tiến bộ mới; phong trào xã hội hóa giáo dục như hỗ trợ, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và quỹ khuyến học, khuyến tài tiếp tục nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được quan tâm chỉ đạo sâu sát, chất lượng làng văn hóa, cơ quan đơn vị văn hóa và gia đình văn hóa được nâng lên rõ rệt; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, nhân đạo từ thiện, thực hiện các chính sách xã hội được triển khai sâu rộng, có hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo; nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, tạo điều kiện để nhân dân giám sát đối với các hoạt động của cơ quan, đơn vị, tạo niềm tin trong nhân dân, góp phần xây dựng nông thôn mới thời kỳ CNH-HĐH, thúc đẩy kinh tế, xã hội của huyện phát triển đúng hướng, hiệu quả.

Tổng kết phong trào thi đua (2011-2013), huyện Văn Lâm đã có hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân được Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá, ghi nhận tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Thực hiện Chỉ thị 03-/TW của Bộ Chính trị, 2 năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng bộ và nhân dân huyện Văn Lâm đã được quan tâm chỉ đạo và đẩy mạnh thực hiện, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, góp phần tạo nên những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh, duy trì trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Đến nay, 100% các tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị đều xây dựng được chuẩn mực theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng được trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu. Các chi bộ từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt, đưa nội dung việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, chú trọng việc ghi sổ đảng viên tiêu biểu làm theo lời Bác. Đã có hơn 600 lượt đảng viên được ghi danh vào sổ vàng. Hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở bước đầu đã xây dựng được chuyên trang, chuyên mục về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; trong đó có trên 250 tin, bài về người tốt, việc tốt. Ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục duy trì có nền nếp và hiệu quả việc tổ chức cho học sinh kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giờ chào cờ sáng thứ hai hằng tuần. Riêng hai năm học 2011-2012 và 2012-2013, toàn ngành đã có 1.653 lượt học sinh kể chuyện dưới cờ. Nhiều câu chuyện hay về Bác được các em diễn đạt đầy cảm xúc, hấp dẫn, để lại ấn tượng sâu sắc cho người nghe.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định tặng Giấy khen cho 06 tập thể và 20 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Cũng trong dịp này, Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật theo chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” quyết định trao 01 giải đặc biệt, 04 giải nhất, 03 giải nhì, 03 giải ba và 02 giải khuyến khích cho các tác giả trong số 135 tác giả có các tác phẩm tiêu biểu được lựa chọn vào vòng chung kết.

Nguyễn Văn Hạnh

 

 

 

 

 

 

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp