3    0    2    6    4    7    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Tin tức hoạt động/ Ban Tuyên giáo Trung ương: Hội thảo khoa học “Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”

Ban Tuyên giáo Trung ương:

Hi tho khoa hc “Đy mnh các phong trào thi đua yêu nưc theo tư tưng H Chí Minh trong giai đon hin nay”

 

Ngày 10/6/2013, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”. Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (TĐKT) dự và đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo còn có: đồng chí Hữu Thọ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương; lãnh đạo, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu; đại diện ban tuyên giáo một số tỉnh, thành uỷ.

Hội thảo “Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay” là hoạt động thiết thực trong chuỗi hoạt động sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2013). Trong thời gian ngắn, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 50 bài tham luận của các tác giả là những nhà lãnh đạo, quản lý các cơ quan Trung ương; địa phương, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu từ khắp mọi miền đất nước, trên nhiều lĩnh vực công tác.

Những tham luận, những bài nghiên cứu tham dự Hội thảo đã làm rõ hơn tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác TĐKT - một di sản, một kho báu vô cùng quý giá về tư tưởng xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Với tư tưởng “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nâng phong trào thi đua yêu nước lên một tầm cao mới, mang hơi thở của thời đại mới. Đó chính là lấy thi đua làm động lực để phát huy lòng yêu nước, là động lực phát triển đất nước và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới. Đồng thời, những tham luận cũng chỉ rõ trong những năm qua, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác, phong trào thi đua yêu nước ngày càng được nâng cao về chất lượng, phong phú về hình thức và biện pháp; chỉ ra sự vận dụng, kết quả và kinh nghiệm trong thực hiện tư tưởng của Người, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác TĐKT trên từng lĩnh vực kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng, giáo dục, y tế, văn hóa...

Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe 12 tham luận. Trong đó, một số tham luận đáng chú ý: nhà báo Hữu Thọ với “Mấy ý kiến về thi đua và cạnh tranh trên lĩnh vực kinh tế đổi mới”; PGS. TS Đào Duy Quát, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học – nghệ thuật Trung ương với “Đẩy mạnh thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh”; đồng chí Bùi Ngọc Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Ngành Tòa án Nhân dân với “Thi đua thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” trong công tác xét xử - tiền đề cơ bản để Ngành Tòa án Nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”; đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Trung tướng, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam với “Đẩy mạnh xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng của Quân đội theo tinh thần Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị”...

            Kết luận Hội thảo, đồng chí Phạm Văn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: thấm nhuần tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 65 năm qua, toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân ta đã tổ chức thực hiện nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, góp phần tạo động lực to lớn, cổ vũ động viên nhân dân cả nước vượt mọi khó khăn, làm nên thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam. Để phát thuy truyền thống thi đua yêu nước của dân tộc ta, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần nâng cao nhận thức hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác TĐKT. Từ đó, phát động, đổi mới nội dung, phương thức, hình thức triển khai các phong trào thi đua yêu nước để đạt hiệu quả thiết thực; gắn các phong trào thi đua với các phong trào lớn của đất nước như phong trào Xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...; cụ thể hóa các nhiệm vụ, mục đích của phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Đồng thời tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền, thông tin, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, cổ vũ sự vượt khó sáng tạo của các tập thể và cá nhân trong học tập, sáng tạo khoa học và trong lao động sản xuất...

Hữu Chất

 

 

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp