2    7    3    2    7    3    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Tin tức hoạt động/ Mỹ Hào: Khen thưởng các điển hình tiên tiến và phát động đợt Thi đua yêu nước từ nay đến năm 2015

Mỹ Hào:

Khen thưởng các điển hình tiên tiến và phát động đợt Thi đua yêu nước từ nay đến năm 2015  

Ngày 6/6/2013, tại Nhà văn hóa Trung tâm huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Hào tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2013) và sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015. Về dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Thị Thanh Thuỷ, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW; đồng chí Vương Văn Đức, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW, Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở, Chủ tịch UBND, UBMTTQ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

            Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Hằng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống yêu nước qua từng giai đoạn cách mạng của đất nước và đánh giá những kết quả đạt được của huyện Mỹ Hào nói riêng; thông qua đó, nhận thức, thấm nhuần sâu sắc hơn mục đích, ý nghĩa, tư tưởng của Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về thi đua yêu nước…

            Tiếp đó, đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã thông qua báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 03 – CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện. Sau 02 năm thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW, trên địa bàn huyện Mỹ Hào đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các ngành, đoàn thể huyện có nhiều tiến bộ. Từ những chuyển biến trong nhận thức qua việc “học tập” đã dần chuyển thành những hành động "làm theo” tấm gương đạo đức của Bác, đạt được những kết quả thiết thực, góp phần quan trọng vào sự phát triển trên địa bàn huyện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, khá vững chắc năm 2012 đạt 16,3%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Giá trị sản xuất bình quân đầu người gần 40 triệu đồng/người/năm. Giá trị xuất khẩu đạt trên 30 triệu USD/năm. 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ làng văn hóa đạt 96,1%; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện.

Các ý kiến thảo luận đã chia sẻ những kinh nghiệm, những cách làm hay trong việc thực hiện Chỉ thị 03 và phong trào Thi đua yêu nước.

            Thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND, Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện, đồng chí Vương Văn Đức, Bí thư Huyện ủy phát động đợt thi đua yêu nước từ nay đến năm 2015 và tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị, trong đó tập trung quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Bên cạnh đó, thường xuyên quan tâm phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh về chất trong các phong trào thi đua. Trước mắt, cần nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những tồn tại, yếu kém chỉ ra sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh của huyện, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, quyết tâm xây dựng Mỹ Hào trở thành đô thị loại IV, thị xã công nghiệp trước năm 2015.

 

Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện trao thưởng cho các tập thể cá nhân

            Tại Lễ kỷ niệm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã trao thưởng cho 08 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 02 năm thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị; UBND huyện trao thưởng cho 9 tập thể và 7 cá nhân có thành tích trong phong trào Thi đua yêu nước.

Phạm Thái Hưng

(Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mỹ Hào)

 

 

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp