2    7    3    2    7    6    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Tin tức hoạt động/ Huyện Kim Động: Kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2013), sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

Huyện Kim Động: Kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2013), sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Sáng 17/5 huyện Kim Động đã tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2013) và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI, các thành viên Bộ phận giúp việc BTVHU thực hiện Chỉ thị 03 và trên 150 đại biểu là các đồng chí bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, chủ tịch UBMTTQ xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng trong phong trào thi đua điển hình tiên tiến và trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hội nghị đã được nghe lãnh đạo huyện ôn lại truyền thống thi đua yêu nước vẻ vang của quân, dân Kim Động qua các thời kỳ và thông qua báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Hưởng ứng lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên và nhân dân Kim Động đã ra sức thi đua lập thành tích và đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng. Các phong trào thi đua ái quốc đã được triển khai sâu rộng đã bước đầu gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.Tại buổi lễ, huyện đã tặng giấy khen cho 13 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2013 và tặng giấy khen cho 11 tập thể và 23 cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phát động phòng trào thi đua yêu nước, thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy - đồng chí Phạm Thị Lý - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đã nhấn mạnh: các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, UBMTTQ và các đoàn thể trong huyện cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay", trong đó chú trọng nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, tăng cường quản lý đất đai, hành lang giao thông, công trình thủy lợi, vệ sinh môi trường. Tích cực tuyên truyền, vận động và vận dụng có hiệu quả những lời dạy của Bác để xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng, chính quyền TSVM, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, an ninh, quốc phòng và các nhiệm vụ khác.

 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kim Động

 

 

 

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp