2    7    3    2    7    3    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Tin tức hoạt động/ Thành ủy Hưng Yên: Hội nghị nghiên cứu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ và nêu gương

 Thành ủy Hưng Yên:

Hội nghị nghiên cứu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ và nêu gương

 

             Sáng ngày 17/5, tại Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh Hưng Yên, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ và nêu gương. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí cán bộ các cấp của thành phố Hưng Yên.

 

Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, Chuyên viên Cao cấp, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương

truyền đạt 03 chuyên đề cơ bản năm 2013 cho cán bộ, đảng viên TP Hưng Yên

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, Chuyên viên Cao cấp, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt 03 chuyên đề cơ bản năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, tại các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền trong nhân dân.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Bằng tầm hiểu biết sâu rộng, kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp của Hồ Chí Minh với phương pháp truyền đạt mạch lạc, súc tích, giàu tính thuyết phục, Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo đã mang đến những bài viết, những câu chuyện, mẩu chuyện xúc động về Bác. Từ đó, giúp cán bộ, đảng viên có cái nhìn tổng quát, sâu sắc hơn về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi người trong việc thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Loan, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND

thành phố trao tặng giấy khen cho 07 tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập

làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Loan, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trân trọng cảm ơn tình cảm thân thiết, sự truyền đạt và quan tâm giúp đỡ đầy ý nghĩa hiệu quả của Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo. Đồng thời, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2013 và các năm tiếp theo, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các phòng, ban, ngành, đoàn thể các cấp của thành phố cần tập trung nghiên cứu nắm vững, tổ chức quán triệt và đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm cho toàn Đảng bộ, nhân dân thành phố nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo Hồ Chí Minh với việc thực hiện tốt Nghị quyết TW 4 về “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", coi đây là công việc thường xuyên hàng ngày; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo chặt chẽ đồng bộ hơn kết hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền; đề cao ý thức tự giác, tu dưỡng rèn luyện của mỗi cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang, mỗi người dân và từng em học sinh, sinh viên, nhất là vai trò gương mẫu của cán bộ chủ chốt các cấp; tiếp tục rà soát, bổ sung những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với chức năng nhiệm vụ, đặc điểm hoạt động của các phòng, ban, ngành; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan đơn vị, địa phương đều phấn đấu làm tốt và phổ biến làm tốt tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký 01 việc làm tốt trong năm 2013 và các năm tiếp theo, hàng quý ghi vào sổ ghi đảng viên tiêu biểu...

 

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Chủ tịch UBND Thành phố trao tặng giấy khen cho 14 cá nhân

có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Cũng tại Hội nghị, 07 tập thể và 14 cá nhân được Thành ủy Hưng Yên biểu dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nguyễn Liên - Hoàng Trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp