2    7    3    2    7    3    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Tin tức hoạt động/ Một số hoạt động chính diễn ra trong dịp sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị

Một số hoạt động chính diễn ra trong dịp sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

            I. Hội nghị toàn quốc

- Nội dung: đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW; Bàn phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; Biểu dương, khen thưởng, trao bằng khen cho một số tập thể, cá nhân tiêu biểu.

- Thời gian, địa điểm: Dự kiến khoảng thượng tuần tháng 5/2013, tại Thủ đô Hà Nội.

- Thành phần: Đại biểu Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Mỗi tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, mời 05 đại biểu gồm các đồng chí: Bí thư; Trưởng Ban Tuyên giáo; Trưởng Bộ phận giúp việc 03; 01 đại diện tập thể và 01 cá nhân tiêu biểu.

II. Trao giải thưởng đợt I đối với tác giả, tác phẩm đạt Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

- Nội dung: Biểu diễn nghệ thuật về chủ đề ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh và tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Công bố quyết định và trao giải thưởng đối với tác phẩm và tác giả đoạt giải.

- Thời gian: Tổ chức vào dịp Hội nghị sơ kết, tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội.

III. Công tác tuyên truyền cổ động

1. Đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng

Chọn, giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng một số vở sân khấu, điện ảnh, truyền hình, ca múa nhạc trong số tác phẩm đạt giải để tuyên truyền. Các báo, tạp chí Trung ương và địa phương đăng tải các bài viết về công tác sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của các cơ quan, đơn vị, về Giải thưởng sáng tác, quảng bá về các tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Triển lãm “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước”

Tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội) và một số thành phố lớn (Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ) và khu vực Tây Nguyên. Nội dung triển lãm ảnh về Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước; Giới thiệu về các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thời gian triển khai từ 10/5/2013.

3. Trưng bày tranh, ảnh, sách, báo, ấn phẩm… đạt giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Địa điểm trưng bày tại Sảnh của Trung tâm Văn hóa nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội vào đêm trao giải thưởng. Sau đó tiếp tục trưng bày tại Hàng Bài, Hà Nội và luân chuyển trưng bày tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ.

4. Tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay” tại Ban Tuyên giáo Trung ương vào ngày 10/6/2013.

Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương

 

 

 

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp