2    7    3    2    7    6    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Tin tức hoạt động/ Huyện Mỹ Hào tổ chức hội nghị học tập các chuyên đề về “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013

 Huyện Mỹ Hào tổ chức hội nghị học tập các chuyên đề về “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013

Ngày 4/4 tại nhà văn hoá trung tâm huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ  Mỹ Hào đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013. Dự hội nghị có đồng chí: Vương Văn Đức, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Đông,  Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;  các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;  Bí thư các chi, Đảng bộ cơ sở; Báo cáo viên của huyện; Trưởng Ban Tuyên giáo đảng ủy các xã, thị trấn.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Đông, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ truyền đạt các nội dung cơ bản về chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Đông, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ 

truyền đạt các nội dung cơ bản về chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013

 

Tiếp đó, các đại biểu đã được quán triệt Kế hoạch số 39 – KH/HU ngày 23/02/2013 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013, Hướng dẫn số 20 – HD/BTG của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ về học tập chuyên đề năm 2013 trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể tại các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền trong nhân dân.

Phát biểu bế mạc Hội nghị,  đồng chí Vương Văn Đức nhấn mạnh: Học tập chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  hàm chứa những tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua nghiên cứu chuyên đề, mỗi cán bộ, đảng viên  phải tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, thực sự hiểu rõ các nguyên tắc của Đảng để nêu cao trách nhiệm thực hiện vận động, lắng nghe và lãnh đạo quần chúng, góp phần phát huy vai trò hạt nhân chính trị tại cơ sở. Phải luôn đi đầu, gương mẫu trong mọi công việc để quy tụ, lôi cuốn và lãnh đạo quần chúng làm theo. Đồng chí yêu cầu các cán bộ chủ chốt, các cấp ủy đảng tại các phòng, ban, ngành, các tổ chức Đảng cơ sở dự Hội nghị cần nắm vững nội dung cơ bản của chuyên đề để liên hệ vào thực tiễn, góp phần lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ công tác đảng năm 2013. Qua Hội nghị học tập chuyên đề: “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013, mỗi cán bộ, đảng viên, cấp ủy cần nhận thức sâu sắc hơn những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, luôn “Đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân” và đẩy mạnh việc “Làm theo” gương Bác trong từng hành động, công việc cụ thể.

Trên cơ sở học tập chuyên đề về  tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, góp phần ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tương chính trị, đạo đức, lối sống  trong mỗi cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương; xây dựng huyện Mỹ Hào sớm trở thành Đô thị loại  4 và Thị xã Công nghiệp – dịch vụ vào năm 2015./.

 

CTV

 

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp