2    7    2    8    2    5    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Văn bản chỉ đạo/ Công văn số 553-CV/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013

  Công văn số 553-CV/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  về việc tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013

 Ngày 26/2/2013, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có Công văn số 553-CV/BTGTU  gửi Thường trực các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn, Phòng Công tác chính trị) các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Trung tâm BDCT các huyện, thành phố; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh; các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh về việc tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013”. Nội dung như sau:

Căn cứ Hướng dẫn số 71-HD/BTGTW ngày 22/1/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Kế hoạch số 61-KH/TU ngày 30/1/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề năm 2013 và thông tin về tình hình thời sự trong nước, quốc tế tháng 2/2013. 

- Thành phần:

+ Báo cáo viên: cấp huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các trường đại học, cao đẳng và dạy nghề đóng trên địa bàn tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh.

+ Tr­ưởng ban, Phó trưởng Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn, Phòng Công tác chính trị) các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy;

+ Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố;

+ Lãnh đạo và chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Thời gian: Từ 8h ngày 05 tháng 3 năm 2013 (thứ ba).

- Địa điểm: Hội trường các ban Đảng Tỉnh ủy, số 14, đường Chùa Chuông, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Đề nghị Thường trực các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cử báo cáo viên dự Hội nghị, để về truyền đạt chuyên đề “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp” đến các đồng chí bí thư các chi, đảng bộ cơ sở và bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở.

 

 

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Nguyễn Văn Đông

 

 

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp