2    7    3    2    7    7    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Tin tức hoạt động/ Giao ban các tỉnh đồng bằng Bắc bộ và bắc Trung bộ thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW

 Giao ban các tỉnh đồng bằng Bắc bộ và bắc Trung bộ

thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW

 

Hôm nay, 06/12/2012, tại Thành phố Thanh Hoá (tỉnh Thanh Hoá), Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Giao ban các tỉnh đồng bằng Bắc bộ và bắc Trung bộ thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị, có các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng và các ban xây dựng Đảng trung ương, Bí thư, Phó Bí thư, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh, thành uỷ và Trưởng bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thành uỷ các tỉnh, thành phố trong khu vực. Đoàn đại biểu tỉnh ta có đồng chí Doãn Thế Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Vũ Văn Toàn, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

 

Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Hơn một năm qua, các tỉnh, thành uỷ trong khu vực đã có những chỉ đạo cụ thể và sáng tạo để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, liên tục của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó, đã có những tác động tích cực đến tình hình kinh tế- xã hội của địa phương, tăng thêm niềm tin của quần chúng đối với sự lãnh đạo của Đảng. Nhiều địa phương đã có những cách làm hay như gắn việc tiết kiệm theo tấm gương của Bác với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; đổi mới cách sinh hoạt chuyên đề trong chi bộ; xây dựng các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh sát hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị… Nhiều cá nhân điển hình tiên tiến xuất hiện và đã được nhân rộng.

 

 

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Hưng Yên, tham luận của đồng chí Doãn Thế Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã nêu bật các hoạt động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. Trong đó, đã cụ thể hoá việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác bằng những đầu việc lớn nhằm phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, xứng đáng với niềm tự hào là tỉnh được Bác Hồ 10 lần về thăm.  

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh đã biểu dương thành tích mà các Đảng bộ 13 tỉnh, thành phố trong khu vực đã đạt được. Đồng thời, đồng chí yêu cầu các đảng bộ cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, gắn trực tiếp với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

P.V

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp