2    7    2    8    2    5    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Văn bản chỉ đạo/ Kế hoạch số 09-KH/TW của Ban Bí thư về việc giao ban, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đợt 2 năm 2012

  Kế hoạch số 09-KH/TW của Ban Bí thư về việc giao ban, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đợt 2 năm 2012

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01-7-2011 của Ban Bí thư về "Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (gọi tắt là Chỉ thị 03-CT/TW, Kế hoạch 03-KH/TW), Ban Bí thư ban hành kế hoạch giao ban, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW đợt 2 năm 2012 như sau :

I- Mục đích, yêu cầu

1- Mục đích : Đánh giá kết quả tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ở các cấp. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra để việc thực hiện Chỉ thị đi vào nền nếp, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Quy định về những điều đảng viên không được làm và Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

2- Yêu cầu

- Tổ chức giao ban theo khu vực kết hợp kiểm tra, nắm tình hình tại một số địa phương, đơn vị đại diện cho vùng, miền và ngành. Trên cơ sở đó, đôn đốc, chỉ đạo cấp uỷ các cấp thực hiện nghiêm Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

- Kịp thời biểu dương những địa phương, cơ quan, đơn vị làm tốt, phát hiện những sáng kiến, kinh nghiệm và điển hình hay để phổ biến, nhân rộng; đồng thời nhắc nhở, uốn nắn lệch lạc trong thực hiện Chỉ thị.

- Tổ chức việc giao ban, kiểm tra, nắm tình hình bảo đảm thiết thực, hiệu quả; không làm ảnh hưởng đến các hoạt động khác của địa phương, cơ quan, đơn vị được kiểm tra.

II- Nội dung giao ban, kiểm tra, nắm tình hình

1- Đánh giá công tác tổ chức triển khai của cấp uỷ, hoạt động của bộ phận giúp việc các cấp trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW.

2- Kiểm tra, đôn đốc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Quy định về những điều đảng viên không được làm và Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

3- Ghi nhận kiến nghị, đề xuất và chỉ đạo công việc của các địa phương, đơn vị trong quá trình tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này thời gian tới.

III- Phương pháp

1- Kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Kế hoạch 03-KH/TW tại một số địa phương, đơn vị.

2- Tổ chức Hội nghị giao ban nghe báo cáo tổng hợp của các địa phương, đơn vị. Trao đổi, rút kinh nghiệm và chỉ đạo việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Kế hoạch 03-KH/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Quy định về những điều đảng viên không được làm và Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

3- Trưởng đoàn nhận xét, kết luận sơ bộ ngay sau kiểm tra, giao ban.

IV- Tổ chức thực hiện

1- Đối với các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương

- Trước hội nghị giao ban, các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng kiểm tra công tác Chỉ thị 03-CT/TW và Kế hoạch 03-KH/TW tại một số địa phương, đơn vị để có cơ sở đánh giá, nhận xét, chỉ đạo, phổ biến cách làm hay, gương điển hình tiên tiến ở các địa phương, đơn vị.

- Tổ chức một số hội nghị giao ban do các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng chủ trì tại :

+ Khu vực các tỉnh miền núi và trung du phía Bắc (Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hoà Bình).

+ Khu vực các tỉnh, thành phố đồng bằng Bắc Bộ (Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh).

+ Khu vực các tỉnh, thành phố duyên hải miền Trung (Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận).

+ Khu vực các tỉnh Tây Nguyên (Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng).

+ Khu vực các tỉnh, thành phố Tây Nam Bộ (Long An, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau).

+ Khu vực các tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ (Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu).

+ 2 Đảng uỷ Khối trực thuộc Trung ương, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương.

+ Quân uỷ Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương.

- Thành phần dự giao ban :

+ Mỗi tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương mời 3 đại biểu : đồng chí đại diện thường trực, đồng chí trưởng ban tuyên giáo và đồng chí trưởng bộ phận giúp việc cấp uỷ.

+ Mỗi đảng uỷ khối trực thuộc Trung ương, Quân uỷ Trung ương và Đảng uỷ Công an Trung ương ngoài thành phần đại biểu như trên, mời một số đại diện các đơn vị trực thuộc dự giao ban. Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương mỗi đơn vị mời 3 đại biểu : đồng chí đại diện lãnh đạo, đồng chí trưởng ban tuyên giáo và đồng chí trưởng bộ phận giúp việc cấp uỷ.

+ Tổ chức giao ban các đảng uỷ khối cơ quan và đảng uỷ khối doanh nghiệp của các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương; mỗi đảng uỷ khối mời 2 đại biểu : đồng chí bí thư và đồng chí trưởng ban tuyên giáo.

- Sau đợt giao ban, kiểm tra có kết luận thông báo cho các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương.

2- Về việc triển khai ở nước ngoài

Ban Bí thư sẽ phân công một số đồng chí Bí thư Trung ương Đảng làm Trưởng các đoàn công tác đi nước ngoài và bổ sung nội dung kiểm tra về việc triển khai Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư ở nước ngoài vào chương trình làm việc của Ban Bí thư.

3- Thời gian : Tháng 10, 11-2012.

4- Phân công chuẩn bị

- Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ phận giúp việc chuẩn bị nội dung giao ban, kế hoạch làm việc cụ thể và thông báo cho các địa phương, đơn vị, đặc biệt là các địa phương, đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị giao ban. Phân công cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra; báo cáo kết quả kiểm tra với Ban Bí thư sau khi kết thúc việc kiểm tra theo kế hoạch nêu trên.

- Các địa phương, cơ quan, đơn vị chuẩn bị báo cáo theo 3 nội dung tại mục II và tham dự hội nghị giao ban đầy đủ, đúng thành phần (sẽ có công văn triệu tập).

 T/M BAN BÍ THƯ 

 

Đã ký

 

 

 

Lê Hồng Anh

 

  

 

 


 

DỰ KIẾN THÀNH PHẦN

các đoàn kiểm tra của Ban Bí thư về Chỉ thị 03-CT/TW

(Kèm theo Kế hoạch số 09-KH/TW, ngày 30-8-2012 của Ban Bí thư)

_______

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Đoàn của đồng chí Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư Trung ương Đảng tại Quân uỷ Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương

(1) Thành phần :

- Đồng chí Lê Hồng Anh, Trưởng đoàn

- 01 đồng chí lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng

- 01 đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương

- 01 đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương

- 01 đồng chí lãnh đạo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

- 01 đồng chí lãnh đạo Quân uỷ Trung ương

- 01 đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ Công an Trung ương

- Một số thành viên Bộ phận giúp việc và chuyên trách

- Một số phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí

(2) Địa điểm dự kiến :

- Giao ban tại Đảng uỷ Công an Trung ương

- Kiểm tra tại 02 đơn vị Quân đội và Công an

(3) Thời gian dự kiến : Tháng 10, 11-2012.

2- Đoàn của đồng chí Ngô Văn Dụ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương tại khu vực các tỉnh Đông Nam Bộ

(1) Thành phần :

- Đồng chí Ngô Văn Dụ, Trưởng đoàn

- 01 đồng chí lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng

- 01 đồng chí lãnh đạo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

- 01 đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương

- 01 đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương

- 01 đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương

- Một số các đồng chí lãnh đạo bộ, ngành và cơ quan ngang bộ

- Một số thành viên Bộ phận giúp việc được phân công phụ trách địa phương và Bộ phận chuyên trách giúp việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW.

- Một số phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí

(2) Địa điểm dự kiến :

- Giao ban tại các tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ

- Kiểm tra tại Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu

(3) Thời gian dự kiến : Tháng 10, 11-2012.

3- Đoàn của đồng chí Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại 2 Đảng uỷ Khối trực thuộc Trung ương, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương; giao ban các đảng uỷ khối cơ quan và đảng uỷ khối doanh nghiệp trực thuộc các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương

 (1) Thành phần :

- Đồng chí Tô Huy Rứa, Trưởng đoàn

- Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ

- 01 đồng chí lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng

- 01 đồng chí lãnh đạo Văn phòng Chính phủ

- 01 đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương

- 01 đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương

- 01 đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương

- 01 đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương

- Một số thành viên Bộ phận giúp việc và chuyên trách

- Một số phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí

(2) Địa điểm dự kiến :

- Giao ban tại Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương

- Giao ban với các đảng uỷ khối trực thuộc các tỉnh, thành phố

- Kiểm tra tại 02 đơn vị trực thuộc 02 đảng uỷ khối

(3) Thời gian dự kiến : Tháng 10, 11-2012.

4- Đoàn của đồng chí Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại khu vực các tỉnh, thành phố đồng bằng Bắc Bộ

 (1) Thành phần :

- Đồng chí Đinh Thế Huynh, Trưởng đoàn

- 01 đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương

- 01 đồng chí lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng

- 01 đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương

- 01 đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương

- Một số các đồng chí lãnh đạo bộ, ngành và cơ quan ngang bộ

- Một số thành viên Bộ phận giúp việc được phân công phụ trách địa phương và Bộ phận chuyên trách giúp việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW.

- Một số phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí

(2) Địa điểm dự kiến :

- Giao ban tại Bắc Giang

- Kiểm tra tại Ninh Bình, Thanh Hoá.

(3) Thời gian dự kiến : Tháng 10, 11-2012.

5- Đoàn của đồng chí Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tại khu vực các tỉnh, thành phố Tây Nam Bộ

(1) Thành phần :

- Đồng chí Ngô Xuân Lịch, Trưởng đoàn

- 01 đồng chí lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng

- 01 đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương

- 01 đồng chí lãnh đạo Quân uỷ Trung ương

- Một số các đồng chí lãnh đạo bộ, ngành và cơ quan ngang bộ

- Một số thành viên Bộ phận giúp việc được phân công phụ trách địa phương và Bộ phận chuyên trách giúp việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW.

- Một số phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí

(2) Địa điểm dự kiến :

- Giao ban tại Tây Ninh

- Kiểm tra tại Cà Mau, Đồng Tháp

(3) Thời gian dự kiến : Tháng 10, 11-2012.

6- Đoàn của đồng chí Trương Hoà Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao tại khu vực các tỉnh miền núi và trung du phía Bắc

(1) Thành phần :

- Đồng chí Trương Hoà Bình, Trưởng đoàn

- 01 đồng chí lãnh đạo Toà án nhân dân tối cao

- 01 đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương

- Một số các đồng chí lãnh đạo bộ, ngành và cơ quan ngang bộ

- Một số thành viên Bộ phận giúp việc được phân công phụ trách địa phương và Bộ phận chuyên trách giúp việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW.

- Một số phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí

(2) Địa điểm dự kiến :

- Giao ban tại Bắc Kạn

- Kiểm tra tại Thái Nguyên, Lạng Sơn

(3) Thời gian dự kiến : Tháng 10, 11-2012.

7- Đoàn của đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tại khu vực các tỉnh, thành phố duyên hải miền Trung

(1) Thành phần :

- Đồng chí Hà Thị Khiết, Trưởng đoàn

- 01 đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương

- 01 đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương

- Một số đồng chí lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương

- Một số thành viên Bộ phận giúp việc được phân công phụ trách địa phương và Bộ phận chuyên trách giúp việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW.

- Một số phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí

(2) Địa điểm dự kiến :

- Giao ban tại Đà Nẵng

- Kiểm tra tại Quảng Nam, Quảng Ngãi

(3) Thời gian dự kiến : Tháng 10, 11-2012.

8- Đoàn của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội tại Khu vực các tỉnh Tây Nguyên

 (1) Thành phần :

- Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Trưởng đoàn

- 01 đồng chí lãnh đạo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

- 01 đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương

- 01 đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương

- Một số các đồng chí lãnh đạo bộ, ngành và cơ quan ngang bộ

- Một số thành viên Bộ phận giúp việc được phân công phụ trách địa phương và Bộ phận chuyên trách giúp việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW.

- Một số phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí

(2) Địa điểm dự kiến :

- Giao ban tại Gia Lai

- Kiểm tra tại Lâm Đồng, Đắc Lắc

(3) Thời gian dự kiến : Tháng 10, 11-2012.

 

 

 

_____________________

 

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp