2    7    3    2    7    6    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Tin tức hoạt động/ Tiên Lữ: Tổ chức học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

Tiên Lữ: Tổ chức học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

 

 

GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương giảng tại Hội nghị

Sáng 17-8, tại Hội trường lớn Ủy ban nhân dân huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Lữ tổ chức hội nghị học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện; lãnh các ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư, phó Bí thư các chi đảng bộ; Trưởng Ban Tuyên giáo, Báo cáo viên các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương giới thiệu ý nghĩa và tầm quan trọng, nội dung chủ yếu một số chuyên đề tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng: Xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh là đạo đức, văn minh; Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; Thực hành dân chủ trong Đảng để thúc đẩy thực hành dân chủ trong xã hội, nhất là phải kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền, đoàn thể, xây dựng hệ thống chính trị để thực sự là hậu thuẫn cho Đảng, giúp Đảng tăng cường sự lãnh đạo và sức chiến đấu.

Bế mạc hội nghị, đồng chí Đoàn Xuân Việt, Bí thư Huyện ủy phát biểu cảm ơn GS.TS Hoàng Chí Bảo không chỉ cung cấp, chia sẻ những hiểu biết, vốn tích lũy của đồng chí trong cuộc đời nghiên cứu về con người, nhân cách, phong cách, tư tưởng và cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh, mà còn liên hệ với nhiều vấn đề thời sự cấp bách, đặc biệt là về Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng chí lưu ý các chi, đảng bộ cơ sở  trong thời gian tới cần gắn công tác xây dựng Đảng với tiếp tục quán triệt, triển khai học tập các chuyên đề, xây dựng kế hoạch rèn luyện cá nhân với các nội dung cụ thể và thiết thực ở đơn vị mình.

 

Đoàn Xuân Định

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiên Lữ

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp