2    7    3    2    7    5    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Tin tức hoạt động/ Đảng uỷ Quân sự tỉnh tuyên dương, khen thưởng các điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đảng uỷ Quân sự tỉnh tuyên dương, khen thưởng các điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 

 

Hoà chung các hoạt động của các địa phương trong tỉnh kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2012), 101 năm Ngày Bác Hồ ra tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2012); thực hiện Hướng dẫn số 01 của Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, sáng ngày 15/6/2012, tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng các điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

 

 

Đồng chí Chu Anh Thuyên, UV Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng Giấy khen

cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 

 

          Dự hội nghị và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Chu Anh Thuyên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Lê Văn Cửu, Phó Bí thư thường trực, Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,  đồng chí Nguyễn Văn Đông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; các đồng chí trong Đảng uỷ, Bộ phận giúp việc Đảng uỷ Quân sự tỉnh thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, thủ trưởng các phòng Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật, phó chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ, chánh thanh tra quốc phòng, phó chánh văn phòng; hiệu trưởng, chính uỷ Trường Quân sự tỉnh; trung đoàn trưởng, chính uỷ Trung đoàn 126; giám đốc, các phó giám đốc Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm; sĩ quan cấp tá khối các các quan thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh. Báo cáo nêu rõ: Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Đảng uỷ Quân khu 3 và Kế hoạch của Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã thành lập Bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị 03; chỉ đạo 100% các chi, đảng bộ trực thuộc và 10 đảng bộ Quân sự huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03; xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp; hướng dẫn đảng viên đăng ký phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…Sau học tập chuyên đề năm 2012 “Tư tưởng Hồ Chí Minh về suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tuỵ, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”, 100 cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục xác định ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện xây dựng, củng cố phẩm chất của người quân nhân cách mạng, giữ vững và phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị…

 

 

 

Đồng chí Lê Văn Cửu, Phó Bí thư thường trực – Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng Giấy khen

cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 

 Tại Hội nghị đã có 8 ý kiến tham luận của đại diện các tập thể và các cá nhân. Cũng trong dịp này, Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Lưu Vân

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp