2    7    3    2    7    5    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Tin tức hoạt động/ Huyện Kim Động tổ chức Hội nghị học tập tác phẩm “Đường cách mệnh” và một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 Huyện Kim Động tổ chức Hội nghị học tập tác phẩm “Đường cách mệnh” và một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 


 

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 29-HD/BTGTU, ngày 6/5/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc học tập một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay, ngày 8/6/2012, Huyện ủy Kim Động đã tổ chức Hội nghị học tập tác phẩm “Đường cách mệnh” và một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Động, gần 220 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên các ban Đảng Huyện ủy, bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và bí thư các chi bộ sản xuất của 19 đảng bộ xã, thị trấn.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Đông, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giới thiệu về con người, nhân cách, phong cách, tư tưởng và cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh, đồng thời đi sâu giới thiệu những nội dung chính của tác phẩm "Đường Cách mệnh" và một số tác phẩm tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Sửa đổi lối làm việc", "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân", "Di chúc"; qua đó, lồng ghép phân tích, hướng dẫn tiếp tục tổ chức thực hiện nội dung chính chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kim Động một lần nữa nhấn mạnh những giá trị lý luận và thực tiễn trong các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, đồng chí đề nghị các tổ chức, đơn vị trong huyện cần đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, phấn đấu để việc “học tập” và “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng, trở thành ý thức tự giác của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bên cạnh đó, các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị trogn huyện cần đưa những nội dung tư tưởng của các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị Quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” vào trong sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan, đơn vị từ tháng 6/2012...

Hội nghị học tập tác phẩm “Đường cách mệnh” và một số tác phẩm của Hồ Chí Minh diễn ra tại huyện Kim Động lần này là cơ hội cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của huyện có cơ hội tìm hiểu và lĩnh hội sâu sắc tư tưởng, tấm gương đạo đức suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân; đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời là dịp cung cấp thêm tài liệu, tư liệu để xây dựng nội dung sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, bảo đảm thực hiện đúng phương pháp học tập đối với cán bộ, đảng viên là đưa vào nội dung sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

 

Hoàng Trường

 

 

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp