2    7    2    8    5    8    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Thơ về chủ tịch Hồ Chí Minh/ Gửi lòng con đến cùng Cha

  Gửi lòng con đến cùng Cha

                             Thu Bồn

    Có người thợ dựng thành đồng
Đã yên nghỉ tận sông Hồng, mẹ ơi
    Con đi dưới một vòm trời
Đau thương nhưng vẫn sáng ngời lòng tin

    Đã ngừng đập một quả tim
Đã ngừng đập một cánh chim đại bàng
    Nỗi đau vô tận thời gian
Nhớ thương nhưng chớ lệ tràn đẫm mi

    Hành trang Bác chẳng có gì
Một đôi dép mỏng đã lì chông gai
    Cho con núi rộng sông dài
Cho con lưỡi kiếm đã mài nghìn năm
    Cho con những ánh trăng rằm
Có quà có bánh lời thǎm ân tình

    Bác là Bác Hồ Chí Minh
Qua lòng Bác thấu nghĩa tình bạn ta
    Nhẹ nhàng nên Bác đi xa
Bác đi đi mãi vượt qua biên thùy
    Tiếc rằng trước lúc chia ly
Con chưa thấy được dáng đi của Người
    Hẳn trong đôi mắt sáng ngời
Vẫn nguyên vẹn một khoảng trời phương Nam

    Con qua Cẩm Lệ sông Hàn
Ngũ Hành Sơn đứng mơ màng bóng Cha
    Hỡi Người những đất cùng hoa
Tấm thân hai cuộc xông pha trường kỳ
    Hàng cây Bác đã xanh rì
Bóng râm tỏa mát đường đi loài người
    Bác gieo giống bốn phương trời
Một ngòi bút cũng sáng ngời lưỡi lê
    Bác nằm lòng trải ven đê
Quả tim khuya sớm đi về miền Nam
    Bác đi dưới rặng dừa lam
Bác đi tóc trắng vườn cam chín vàng
    Cầu treo lắt léo Bác sang
Bác bước nhẹ nhàng như thuở còn trai
    Bác như ánh nắng ban mai
Chiếu soi bãi rậm truông dài con đi
    Những hòn núi đá gan lì
Sát vai đứng trụ dưới vì sao xanh.
    Những nòng súng thép long lanh
Gạt sương rẽ lá bǎng nhanh dập dồn

    Bạn từ bãi biển Hirôn
Bạn còn đến kịp để hôn Bác Hồ
    Mà con trông đợi Bác vô
Ngắm phương Bắc nhớ Thủ đô quặn lòng
    Con xin gửi nắm đất nồng
Chắn che giữ nước sông Hồng đương lên
    Cho con làm một mũi tên
Xòe nǎm cánh nhọn giương trên thành đồng

    Việt Nam ơi giống Tiên Rồng
Bốn nghìn nǎm lấy máu hồng làm hoa
    Gửi lòng con đến cùng Cha
Chiến công đất nước kết hoa triệu vòng.
                                    (9-1969)


 

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp